Ajan­kohtai­sta

Ennenaikaisen synnytyksen riski selville varhemmin

Väitöstutkimus vahvisti, että tiettyjen tulehdusta osoittavien merkkiaineiden avulla voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa naiset, joilla on suurentunut ennenaikaisen synnytyksen vaara.

Kuvio 1 http://www.laakarilehti.fi/pics/000000169651raskaana2pixmac.jpg

Väitöstutkimus vahvisti, että tiettyjen tulehdusta osoittavien merkkiaineiden avulla voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa naiset, joilla on suurentunut ennenaikaisen synnytyksen vaara.

Leena Rahkosen väitöstutkimuksessa tutkittiin kahden tulehdusta osoittavan merkkiaineen pitoisuuksia raskaana olevilla naisilla. Käytetyt merkkiaineet olivat insuliininkaltainen kasvutekijän sitojaproteiini (phIGFBP-1) ja matriksin metalloproteinaasi-8 (MMP-8).

Tutkimukseen osallistui 5180 oireetonta raskaan olevaa naista, joilta otettiin tutkimusnäytteet emättimestä ja kohdunkaulan kanavasta alku- ja keskiraskauden ultraääniseulontojen yhteydessä. Lisäksi tutkittiin 246 oireileva, supistelevaa naista raskausviikoilla 22–34.

Tutkimus osoitti, että suurentunut phIGFBP-1-pitoisuus kohdunkaulan kanavassa jo alkuraskaudessa lisäsi ennenaikaisen synnytyksen vaaraa. Vaara synnyttää ennen 32. raskausviikkoa oli lähes nelinkertainen. Matala MMP-8-pitoisuus keskiraskaudessa lisäsi sikiökalvojen puhkeamisen riskiä. Sen sijaan naisilla, joilla enneaikainen synnytys alkoi ennenaikaisilla supistuksilla, mitattiin huomattavan korkeita MMP-8-pitoisuuksia.

Tutkimuksessa todettiin, että ennenaikaisesti supistelevilla naisilla kohdunkaulan kanavan mittaus ultraäänellä ja phIGFBP-1-pitoisuuden määritys kohdunkaulan kanavasta ennustivat yhdessä parhaiten ennenaikaista synnytystä.

Suomessa syntyy vuosittain noin 3000 lasta ennen 37. raskausviikon päättymistä. Suurimmassa sairastumis- ja vammautumisvaarassa ovat ennen 32. raskausviikkoa syntyneet lapset. Ennenaikaisista synnytyksistä noin 70 % tapahtuu ilman tiedossa olevaa syytä. Jopa puolessa syynä oletetaan olevan kohdun seinämän ja sikiökalvojen välissä oleva oireeton tulehdus, joka voi alkaa jo alkuraskaudessa.

Jos ennenaikaisia synnytyksiä pystyttäisiin ennustamaan tarkemmin, vältyttäisiin turhilta sairaalaseurannoilta ja lääkehoidoilta. Toisaalta riskipotilaat tunnistettaisiin ajoissa ja osattaisiin ohjata oikeaan synnytyssairaalaan, jossa ennenaikaisesti syntynyt lapsi saa parhaan hoidon.

LL Leena Rahkosen väitöskirja tarkastetaan Helsingin yliopistossa 17.9.2010.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030