Ajan­kohtai­sta 32/1994 vsk 49 s. 3347

Erikoislääkärikoulutuksen eurooppalaisia linjauksia

Lääkäriliitto on jo nimennyt useilta erikoisaloilta edustajansa Euroopan erikoislääkärijärjestön UEMS:n spesialistisektioihin ja koulutusasioita käsitteleviin lautakuntiin. Kokouksiin osallistuneita erikoislääkäreitä sekä Lääkäriliiton koulutus- ja ulkoasiainvaliokunnan jäseniä kokoontui lokakuussa esittelemään kokemuksiaan tästä yhteistyöstä ja keskustelemaan Suomen tavoitteista siinä.

UEMS (Union Européenne des Médecins Specialistés) on erikoislääkärien ammattipoliittinen yhteisjärjestö, jonka täysjäseneksi Lääkäriliitto siirtyi tarkkailijan asemasta vuonna 1992. Edustajat spesialistisektioihin (Specialist Sections) ja lautakuntiin (European Boards) tulee sääntöjen mukaan valita käytännön erikoislääkäreistä ja yliopistojen piiristä. Toiminnan keskeisenä sisältönä on tähän mennessä ollut eurooppalaisen erikoislääkärikoulutuksen harmonisointi. Esillä ovat myös erikoislääkärityövoimaa koskevat selvitykset ja tarvearviot.

Harmonisointiyhteistyön tuloksia on julkaistu vuosi sitten ilmestyneessä erikoislääkärikoulutuksen peruskirjassa Charter on Training of Medical Specialists in the European Community. Asiakirja on käsiteltävänä EU:ssa, jossa mahdollisesti päätetään sen hyväksymisestä direktiivin tasoiseksi ohjeeksi. Lääkäriliitossa ollaan tyytyväisiä peruskirjaan. Siihen on yhteistyössä mm. muiden pohjoismaiden edustajien kanssa saatu kiitettävässä määrin kirjatuksi suomalaisten lääkäreiden tavoitteita, kuten hallinnollista koulutusta koskeva vaatimus.

Vapaaehtoiset Euroopan tason erikoislääkäritentit on osana laadunvalvontaa otettu käyttöön joillakin erikoisaloilla. Kokouksessa todettiin, ettei Lääkäriliitto tue raskaan tenttijärjestelmän lisäämistä, vaan tavoitteena tulee olla riittävän tason takaava erikoislääkärikoulutuksen harmonisointi.

Parhaillaan järjestössä valmistellaan täydennyskoulutuksen peruskirjaa Charter on Continuing Medical Education. Professori Jorma Piha, joka osallistui viime kesäkuussa spesialistisektioiden puheenjohtajien ja sihteerien kokoukseen Brysselissä, kertoi raportissaan, että jatkuvan täydennyskoulutuksen harmonisointia edistetään UEMS:n piirissä ponnekkaasti.

Lue myös

Brysselin kokouksessa laaditussa julkilausumassa korostetaan, että täydennyskoulutus on tärkeää laadunvalvontaa. Toisaalta koulutukseen osallistuminen on lääkäreiden eettinen velvollisuus, ja sen tulee olla vapaaehtoista. Täydennyskoulutuksen tulee kokouksen mukaan muodostaa jatkuva prosessi, ja aloite sen järjestämisessä on oltava erikoisaloilla itsellään.

Vaikutelmaksi UEMS:n kokouksista oli suomalaiseen kokoustekniikkaan tottuneille jäänyt niiden rönsyilevä, jopa kaoottinen kulku. Keskustelun runsaudessa todettiin kuitenkin olevan myös paljon myönteistä, ja selkeitä tavoitteita saa läpi samaa asiaa ajavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Akseli Pohjoismaat-Britannia-Hollanti ja mahdollisesti Saksa on toiminut tässä kiitettävästi.

Vastaavia Liiton tilaisuuksia päätettiin jatkaa. Koulutusvaliokunta järjestää seuraavan ensi keväänä. (EP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030