1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Hammaskaries kasautuu selvästi
Ajan­kohtai­sta 15/1999 vsk 54 s. 2009

Hammaskaries kasautuu selvästi

Hammaskaries on keskimäärin vähentynyt Suomessa, mutta sairastavuus kasautuu edelleen alempiin sosiaaliryhmiin, erityisesti isän ammattiaseman ja oman koulutustason mukaan. Huonohampaisuutta selittävät sosioekonomisten seikkojen lisäksi huonot terveystavat, mm. tupakointi, sekä persoonallisuuspiirteet.

Kariessairastavuutta selvitti HLL Matti Läärä väitöskirjatutkimuksessaan 2 850 varusmiehen aineistosta. Hän pitää eroja yllättävän suurina, sillä kaikki tutkittavat olivat olleet koko ikänsä maksuttoman hammashoidon piirissä.

Lue myös

Kariessairastavuuden polarisoituminen noin 10 %:lle varusmiehistä oli selvä: huonohampaisimmalla kymmenesosalla oli puolet reikiintyneistä hampaista. Varusmiehistä 44 %:lla ei ollut korjausta vaativaa kariesta ja 9 %:lla oli täysin terve ja paikkaamaton hampaisto. Pelkästään peruskoulun käyneistä varusmiehistä joka kolmannella oli huonot hampaat, kun taas lukion käyneistä huonohampaisia oli vain joka kymmenes.

Hyvähampaiset menestyivät psykologisissa testeissä keskimääräistä paremmin. Tutkija luonnehtii heitä tasapainoisemmiksi ja helpommin yhteiskuntaan sopeutuviksi kuin huonohampaisia.

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Asiakkaat, potilaat ja pelisäännöt

Hämmentyneenä olen seurannut presidentti Trumpin koronan hoitotoimia, kirjoittaa Minna Kaarisalo.

Ajassa
Korona vaikutti lasten rokotuksiin

Pikkulasten rokotuksia annettiin keväällä vähemmän kuin viime vuonna.

Tieteessä
Vaihdevuosioireiden erotusdiagnostiikka

Tärkeimmät erotusdiagnostiikassa huomioitavat sairaudet ovat uniapnea ja kilpirauhasen toimintahäiriö.

Ajassa
Vastalääke ry aikoo laajentaa uusille paikkakunnille

Yhdistys on saanut 61 000 euron apurahan.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja työuupumuksen välillä yhteys?

Sairauksien taustalta löytyi osin samoja geenejä.