1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman
Ajan­kohtai­sta 50-52/2019 vsk 74 s. 2906 - 2909

Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman

Lääkärin roolia lääkehoitoprosessissa ­halutaan selkeyttää, osoittaa Fimean kysely.

Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman Kuva 1 / 2 Kuva: Mikko Käkelä
   

Lääkäreistä on tulossa lääkehoitoprosessin heikoin lenkki, jos asialle ei tehdä jotain.

Näin pahaenteisesti värittää Fimean ylilääkäri, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri Päivi Ruokoniemi.

”Lääkärit eivät saa tarpeeksi perehdytystä lääkehoitoprosessiin eivätkä sen teknisiin välineisiin.”

Väite ei ole tuulesta temmattu, vaan huoli on todellinen.

Fimean toteuttaman verkkokyselyn palautteet liittyen Turvallinen lääkehoito -oppaan päivittämiseen antoivat osviittaa, että lääkärin roolia lääkehoidon turvallisen toteuttamisen prosessissa tulisi tarkentaa tai vähintään tarkastella uudelleen.

– Kuulen systemaattisesti kentältä, että lääkärit eivät saa tarpeeksi perehdytystä lääkehoitoprosessiin eivätkä sen teknisiin välineisiin, jotka liittyvät potilastietojärjestelmiin, kertoo Ruokoniemi.

Hänen mukaansa lääkärit eivät tiedosta kunnolla, kuinka "ulkona" he ovat prosessista, jota heidän pitäisi olla lääketieteellisesti johtamassa. Harva lääkäri tietää Turvallinen lääkehoito -opasta tai yksikkönsä lääkehoitosuunnitelmaa.

Ruokoniemi muistuttaa, että opas ja lääkehoitosuunnitelma määrittävät, kuinka yksikössä toteutetaan lääkehoitoa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee oppaan käyttöä kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa toimintayksiköissä.

Osaamista on kyllä

Ruokoniemen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköjen hoitajat ja farmaseutit tietävät hyvin, mitä yksikön lääkehoitosuunnitelma pitää sisällään. Lääkärit taas saattavat olla epätietoisia sen sisällöstä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että hoitajat saattavat tietää päivystysyksikön riskilääkkeet, mutta lääkärit eivät.

Ruokoniemen mukaan lääkärit eivät välttämättä tiedä yksikön peruslääkevalikoimaa, mitä riskilääkkeitä siihen liittyy ja mistä syystä.

– Siksi, koska lääkäreiltä ei edellytetä tätä. Meillä on kulttuuri syvään veteen heittämisestä. Se ei ole nykypäivää, hän ihmettelee.

Lääkitysturvallisuusriski on todellinen, kun joukkueen kapteeni ei tiedä, millä pelisäännöillä joukkue pelaa.

Ruokoniemi huomauttaa, että tarkoituksena ei ole kohdistaa syyttävällä sormella ketään, vaan mikään ei muutu, jollei joku suutu. Tilanteen on parannuttava.

– Lääkäreille täytyy luoda työrauha, jotta he voivat perehtyä siihen, miten lääkehoidon prosessi eri toimintayksiköissä toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

"On tärkeää päivittää opas"

Fimean tarkoituksena on parantaa tilannetta päivittämällä Turvallinen lääkehoito -opasta ensi vuoden aikana yhteistyössä kaikkien lääkehoitoon osallistuvien sidosryhmien kanssa.

Työhön osallistuu myös Lääkäriliiton professiojaos, jolle Ruokoniemi kävi esittelemässä marraskuun alussa Fimean verkkokyselyn havaintoja.

– Jaos piti Turvallinen lääkehoito -oppaan päivittämistä tärkeänä lääkärin roolin ja toiminnan johtamisen sekä perehdytyksen kehittämisen kannalta. Niinpä jaoksessa päätettiin perustaa spontaanisti pienryhmä, joka tulee kommentoimaan osaltaan oppaan luonnosta, kertoo Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro.

Hän muistuttaa, että lääkitysturvallisuus on keskeinen osa potilasturvallisuutta ja lääkehoitosuunnitelma liittyy olennaisesti siihen. Siksi lääkäreiden on syytä olla mukana yhteistyön suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa.

– On tärkeää, että lääkehoidon suunnittelu ja toteuttaminen tehdään tavalla, jonka valmistelussa myös lääkärit ovat olleet keskeisesti mukana. Näin lopputulos voi olla järkevä lääkärin, mutta ennen kaikkea potilaan kannalta.

Työ voidaan aloittaa heti

Ruokoniemi ehdottaa, että terveydenhuollon toimipaikoissa voidaan aloittaa työt jo ennen päivitetyn oppaan julkaisua.

Lue myös

Kun lääkärit ovat mukana toimintayksiköiden lääkehoitosuunnitelman laatimisessa, he näkevät, miten lääkehoitoprosessi toimii yksikössä. He pystyvät tuomaan lääkehoitosuunnitelmaan samalla omaa osaamistaan. Esimerkiksi sen, missä he näkevät riskikohtia lääkitystiedon ajantasaisuuden osalta tai mitkä ovat riskilääkkeet, joihin pitäisi suhtautua erityisellä varovaisuudella.

Ruokoniemi ei väitä, että lääkehoitojen monimutkaisessa maailmassa lääkäreiden pitäisi yksin hallita vaikeaa kokonaisuutta. Moniammatillisessa joukkueessa roolit pitää olla selkeästi ennalta määritelty.

– Silloin lääkärillä on aidosti mahdollisuus ottaa haltuun kokonaisvastuu prosessista. Miksi odottaa huomiseen asioiden kanssa, jotka pystytään korjaamaan jo tänään?

Turvallinen lääkehoito -oppaan uuden version on tarkoitus ilmestyä ensi vuonna.

Opas ohjaa lääkehoitosuunnitelman laadintaa

› Fimea johtaa STM:n toimeksiannosta Turvallinen lääkehoito -oppaan päivitystyötä. Opas on päivitetty viimeksi 2015.

› Opas ohjaa toimintayksikköjen lääkehoitosuunnitelmien laatimisessa ja sisältää myös ohjeita lääkärin roolia koskien.

› Päivitystyön, jota tehdään yhteistyössä Valviran, Aluehallintovirastojen ja STM:n kanssa, on tarkoitus toteutua ensi vuonna.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääkäriliitto: aborttilakia uudistettava kansalaisaloitteen mukaisesti

Perustelujen vaatimisesta ja kahden lääkärin tapaamisesta halutaan luopua.

Ajassa
THL: Ikä ja taustasairaudet vievät koronapotilaan sairaalaan

Ikä lisää kuoleman riskiä perusterveilläkin.

Ajassa
Vaasa todistaa, että rajoitukset suitsivat koronaa

COVID-19-potilaiden hoito kehittyy hitaasti.

Ajassa
Lastentautien tutkimussäätiö palkitsi Juha-Jaakko Sinikummun

Sinikummun johtama tutkimusryhmä on kehittänyt muun muassa innovatiivisia leikkausmenetelmiä lasten murtumiin.

Tieteessä
Ennenaikainen adrenarke yleisempi tytöillä kuin pojilla

Ero sukupuolten välillä johtuu todennäköisesti muun muassa tyttöjen suuremmasta kehon rasvapitoisuudesta.

Ajassa
Syövän hoitotulokset parantuivat Pohjoismaissa

Elossaololuvut etenkin rintasyövässä ja eturauhassyövässä ovat Suomessa Pohjoismaiden parhaimpia.