Ajan­kohtai­sta

Huumeriippuvuuksien hoitoon uusi suositus

Ennakkoluulot voivat PALKOn mukaan vaarantaa palveluiden laadun.

Minna Pihlava
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on hyväksynyt alustavasti suositusluonnoksen Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät.

Linjauksen mukaan huumeriippuvuuksien hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Vaikuttavien menetelmien käytön vakiintuminen edellyttää, että palvelunjärjestäjillä on riittävä menetelmävalikoima ja henkilöstö.

Sekin on edellytys vaikuttavien menetelmien vakiintumiselle, että menetelmävalikoimaan kuuluvia menetelmiä käytetään, PALKO muistuttaa.

– Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä on tässä potilasryhmässä erityisen tärkeää, PALKO linjaa tiedotteen mukaan.

Suosituksessa esitetyt menetelmät sopivat käytettäväksi avohoidossa, kuntoutuslaitoksissa ja sairaalassa.

Ennakkoluulot esteenä

Suosituksen ajankohtaisuutta korostaa se, että huumeiden käyttö on Suomessa lisääntynyt.

Huumeriippuvuus on vakava terveysongelma, josta koituu runsaasti haittoja yksilölle ja väestölle. Ymmärtämättömyys riippuvuuksista ja ennakkoluulot voivat vaarantaa palveluiden laadun ja vaikuttavuuden.

– Perusoikeus välttämättömään turvaan ja riittäviin palveluihin eivät tällä hetkellä toteudu yhdenvertaisesti muiden potilasryhmien kanssa, tiedotteessa sanotaan.

Lue myös

Puutteellinen huumeriippuvuuksien hoito johtaa huomattavaan terveyshyödyn menetykseen, kuormittaa erikoissairaanhoitoa ja lisää kustannuksia sote-palveluissa, järjestyksen ylläpidossa ja oikeusjärjestelmässä.

Terveyspalveluja kuormittavat esimerkiksi tapaturmat, infektiot, myrkytystilat ja psykoosit.

Lisäksi läheisille aiheutuu suoria ja epäsuoria haittoja.

Kommentointi on auki elokuulle

Suositusluonnos on kommentoitavana PALKOn otakantaa.fi-sivulla 29. elokuuta saakka. Nähtävillä on myös kirjallisuuskatsaus, eettinen analyysi ja tiedot kokoava valmistelumuistio. Lopullinen suositus pyritään hyväksymään ja julkaisemaan syksyllä 2021.

Kirjoittajat

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030