1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Iäkkäille laajennettu ajokorttitarkastus
Ajan­kohtai­sta

Iäkkäille laajennettu ajokorttitarkastus

Ajokorttilain säännös vaatii iäkkäille laajennetun lääkärintarkastuksen. Uusi lomake tulee helmikuussa, mutta siihen asti arvioinnissa voi käyttää vanhaa lomaketta.

Iäkkäille laajennettu ajokorttitarkastus Kuva 1 / 1

Lauantaina 19. tammikuuta voimaan astuvat uuden ajokorttilain säännökset tiukentavat iäkkäiden autoilijoiden ajokortin uusimiseen vaadittavaa lääkärintarkastusta.

Laajennetun lääkärintarkastuksen tavoitteena on löytää ne kuljettajat, joiden terveys on alentunut niin, etteivät he enää selviydy liikenteessä turvallisesti. Laajennettu lääkärintarkastus tehdään ensimmäisen kerran noin 70-vuotiaille.

Tarkastuksessa huomioidaan ikääntymisen, sairauksien ja lääkitysten vaikutukset aisti-, kognitiivisiin ja motorisiin toimintoihin. Arvioinnin tueksi voidaan käyttää kognitiivista suorituskykyä mittaavia testejä ja menetelmiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ajoterveyden arvioinnissa käytettävien lääkärintodistusten kaavat ja laatii tarkastusta varten uuden lomakkeen. Uudet lomakkeet ovat tulossa helmikuun alussa.

Ajoterveyden arvioinnissa voi siihen asti käyttää vanhoja lomakkeita. Lomakkeeseen voi liittää vapaamuotoisen ilmoituksen, jos kyseessä on laajennettu terveystarkastus.

Laajennetun lääkärintarkastuksen lomaketta käytetään kaiken ikäisille tarkoitettujen Esitiedot ajokyvyn arviointia varten - ja Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomakkeiden lisäksi.

Ajoterveysvaatimukset on määritelty direktiivin ja ajokorttilain mukaan koskemaan erikseen raskasta liikennettä ja muuta ajoneuvoliikennettä varten. Taksinkuljettajiin sovelletaan kuorma-auton ja linja-auton kuljettajia koskevia säännöksiä.

Mopojen, moottoripyörien ja henkilöautojen kuljettajille ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tehdään yleensä 70–75 vuoden iässä ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kuorma-auton ja linja-auton ajokorttia varten ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tehdään useimmiten 68–70 -vuotiaana ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Kuva: Panthermedia

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääkärilehti Forum: Lihavuus on yhteiskunnallinen ongelma, mutta vastaanotolla lääkäri kohtaa yksilön

Pertti Mustajoki (oikealla) oli yksi Lääkärilehti Forumin puhujista tiistaina.

Ajassa
Pitkien sairauspäiväkausien tarkistamista tehostetaan työterveyshuollossa

Työkyvyn tarkistuspisteitä tulee lisää työterveyshuoltoon.

Ajassa
Nyt on pakko kysyä: Mitä jos Suomeen iskee suuronnettomuus, kun teho-osastot ovat täynnä koronapotilaita?

Tiedossa olisi ongelmia, jos suur­onnettomuus vaatisi useampia teho­hoidon potilaspaikkoja.

Tieteessä
Vaikean atooppisen ekseeman nykyhoito

Hoidossa ei pidä tyytyä riittämättömään vasteeseen.

Podcast
Lääkärilehti Podcast: Lasten astma

KeuhkoPodcastin tämänkertainen jakso jatkaa astman parissa, mutta nyt pureudutaan lasten ja nuorten astmaan.

Kommentti
Sirkutusta ja lomakkeita - tieto vaikuttavaksi ja hyötykäyttöön

Mitä enemmän tietoa saamme potilaasta, sitä paremmin pystymme hänen tarpeisiinsa vastaamaan, kirjoittaa Eija Kalso.