1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kelan lääkemääräyspalaute vähensi opioidien määräämistä
Ajan­kohtai­sta

Kelan lääkemääräyspalaute vähensi opioidien määräämistä

Lääkäreille lähetetty henkilökohtainen lääkemääräyspalaute vähensi parasetamoli-kodeiinin määräämistä uusille potilaille, selviää tutkimuksesta.

Kelan lääkemääräyspalaute vähensi opioidien määräämistä Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

Kelan lääkäreille lähettämä lääkemääräyspalaute vähensi parasetamoli-kodeiinin määräämistä uusille potilaille, selviää tutkimuksesta. (Ahomaki I. ym. J Health Econ 2.6.2020)

Kela lähetti toukokuussa 2017 henkilökohtaisella kirjeellä palautetta 4 549 lääkärille ja hammaslääkärille parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmävalmisteen määräämisestä uusille potilaille. Kirjeellä tavoiteltiin lääkäreitä kiinnittämään huomiota lääkemääräämiskäytäntöihin ja pienentämään uusille potilaille ensimmäisellä kerralla määrättävän lääkkeen määrää.

– Tutkimuksen tulosten mukaan Kelan lääkäreille lähettämä henkilökohtainen lääkemääräyspalaute vähensi parasetamoli-kodeiinin määräämistä uusille potilaille. Keskimääräinen pakkauskoko pieneni 12,5 prosenttia, ja suurten, yli 100 tabletin pakkausten, määrääminen väheni 37,5 prosenttia, jatko-opiskelija Iiro Ahomäki Jyväskylän yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Vaikutukset olivat suurempia sellaisten lääkärien joukossa, jotka olivat määränneet suuria pakkauksia toistuvasti. Vastaavia vaikutuksia ei havaittu tarkasteltaessa muita lääkärien määräämiä opioideja. Tutkimuksessa ei löytynyt todisteita, että potilas olisi saanut toisen reseptin aikaisemmin tai toinen resepti olisi ollut keskimäärin suurempi kuin aiemmin.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että reseptiopioidien saatavuus on yksi vaikuttava tekijä yliannostuskuolemien taustalla.

Lue myös

– Erityisesti ensimmäisen opioidireseptin koon on havaittu olevan yhteydessä jatkuvaan opioidien käyttöön. Näin ollen uusien potilaiden käytettävissä olevien lääkkeiden määrän väheneminen voi olla yksi mahdollinen tapa välttää opioidien aiheuttamia terveyshaittoja sekä niihin liittyviä kustannuksia, tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen Kelasta toteaa.

Kela on lähettänyt lääkäreille henkilökohtaista palautetta vuodessa 1997 saakka, mutta vuonna 2017 palaute kohdennettiin uudella tavalla. Informaatio julkaistiin myös Lääkärilehdessä ja Hammaslääkärilehdessä, mutta käyttäytymismuutos näkyi kuitenkin selvästi vain henkilökohtaisen kirjeen saaneilla lääkäreillä.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.

Kommentti
Yhden naisen yritys

Vasta yrityksen perustettuani olen nähnyt, että polku on ollut koko ajan perässäni, kirjoittaa Marika Kandell.

Ajassa
Jopa joka viidennen työkyky heikentyy hellejaksoina

Työterveyslaitos tutkii kuumassa työskentelyn vaikutuksia muun muassa sairaalassa.

Tieteessä
Pitkäkestoiset kognitiiviset häiriöt yleisiä työikäisillä aivoinfarktipotilailla

Tarkka neuropsykologinen tutkimus pian sairastumisen jälkeen on tärkeää.