1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Koronavirukseen menehtyneistä lähes 90 prosenttia yli 70-vuotiaita
Ajan­kohtai­sta

Koronavirukseen menehtyneistä lähes 90 prosenttia yli 70-vuotiaita

Taustalla on yleensä myös jokin perussairaus. Yleisimpiä olivat sydänsairaudet ja diabetes.

Koronavirukseen menehtyneistä lähes 90 prosenttia yli 70-vuotiaita Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

Suomessa on todettu 7. toukokuuta mennessä 255 koronavirustartuntoihin liittyvää kuolemantapausta. 211 tapauksesta on saatavilla tarkempia tietoja, ja näistä 88 prosenttia oli yli 70-vuotiaita. Mediaani-ikä on 84 vuotta. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten kuolemia ei ole todettu lainkaan. Näin kertoo THL.

Noin 96 prosentilla kuolleista oli yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Yleisimpiä olivat sydänsairaudet ja diabetes. Lähes puolet kaikista kuolemista on tapahtunut sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä kuten monissa muissa Euroopan maissa.

Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kuolleisuutta Suomessa. Tammi-maaliskuun aikana Suomessa kuoli noin 14 000 ihmistä, mikä on Tilastokeskuksen tietojen mukaan hieman alhaisempi kuin alkuvuonna yleensä.

– Koronavirusinfektioon kuolleista osa olisi voinut menehtyä myös johonkin muuhun tautiin kuten influenssaan. Siihen liittyvä tautiaalto jäi tänä keväänä erittäin lieväksi kausi-influenssarokotteen ja koronaan liittyvien rajoitusten takia, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane tiedotteessa.

Kuolleiden vertailu varmistettuihin tapauksiin johtaa harhaan

Tapauskuolleisuus, eli kuolleiden osuus laboratoriovarmistetuista koronavirustartunnoista, vaihtelee maailmalla merkittävästi. Singaporessa luku on noin 0,1 prosenttia kun taas Ranskassa se on 14 prosenttia. Suomessa tapauskuolleisuus on tällä hetkellä noin 4,5 prosenttia.

Lukujen vertaileminen on kuitenkin harhaanjohtavaa.

– Joissakin maissa on todettu lähinnä vakavampia tautitapauksia ja joissakin laajemman seulonnan kautta myös runsaasti lieväoireisia tautitapauksia. Seurantajärjestelmissä, testausmäärissä ja raportoinnissa voi olla merkittäviä eroja. Siksi olisi parempi tarkastella infektiokuolleisuutta, eli kuolemien osuutta kaikista koronavirustartunnoista, Sane sanoo tiedotteen mukaan.

Kuolleiden suhdetta kaikkiin tartuntoihin arvioidaan

Menehtyneiden osuus kaikista oireisista ja oireettomista koronavirustartunnoista on merkittävästi pienempi kuin tapauskuolleisuus. Tämänhetkisten kansainvälisten arvioiden mukaan luku vaihtelee 0,2–0,8 prosenttia koko väestössä. Monia tutkimuksia ei kuitenkaan ole vielä vertaisarvioitu. Tanskassa on alustavasti arvioitu, että 17–69 vuotiaista tartunnan saaneista koronavirustautiin on kuollut noin 0,08 prosenttia.

Lue myös

Kuolleisuuteen vaikuttavat muun muassa tartunnan saaneiden ikäjakauma ja se, kuinka laajasti koronavirus on päässyt leviämään esimerkiksi hoivakodeissa. Myös vaikeiden perussairauksien ja riskitekijöiden, kuten vaikean liikalihavuuden yleisyys sekä sairaala- ja tehohoidon riittävyys voivat vaikuttaa kuolleisuuteen.

Sane kertoo, että ikäryhmäkohtaista kuolleisuutta Suomessa ja eri riskitekijöiden merkitystä arvioidaan sitä mukaa, kun luotettavaa tutkimustietoa esimerkiksi tartuntojen kokonaismäärästä kertyy enemmän.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.