Lehti 3: Ajan­kohtai­sta 3/1995 vsk 50 s. 218

Kuntien valtionosuuksia pienennetään laitoshoidon uuden määrittelyn perusteella

Kuntien valtionosuuksia täksi vuodeksi on vähennetty 17 miljoonalla markalla laitoshoitoa koskevan lainsäädännön muutoksen perusteella. Vähennys kohdennetaan 65-74-vuotiaiden sekä 75 vuotta täyttäneiden määrän perusteella suoritettavaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen.

Tavoite vanhustenhuollon palvelurakenteen muuttamisesta avohoitopainotteiseen suuntaan herätti kysymyksen avo- ja laitoshoidon rajanvedosta. Hoitomuotojen määrittelyä pohtinut työryhmä jätti lokakuussa muistionsa, jonka pohjalta lainsäädäntöä on muutettu. Laitoshoitoa koskevan lainsäädännön muutoksen arvioidaan vähentävän kuntien kustannuksia noin 50 miljoonaa markkaa. Kansaneläkelaitoksen kustannukset puolestaan kasvavat, koska avohoidossa oleville maksetaan sosiaalietuuksia laajemmin kuin laitospotilaille.

Vähennyksen jälkeen valtionosuus kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin on 17 954 miljoonaa markkaa.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030