Lehti 13: Ajan­kohtai­sta 13/1998 vsk 53 s. 1533

Lääkäri 98 tutkimus käynnistetty

Kymmenen vuotta sitten toteutettiin Nuori lääkäri 88 -tutkimus, joka kohdistettiin juuri valmistuneille lääkäriryhmille. Tuolloin haluttiin selvittää nuorten lääkärien näkemyksiä koulutuksestaan ja työstään sekä heidän elämäntilannettaan ja urasuunnitelmiaan. Tutkimuksesta saatiin paljon perustietoa, jota on hyödynnetty koulutuksen ja terveydenhuollon kehittämisessä. Viisi vuotta myöhemmin vastaava kyselytutkimus uusittiin Lääkäri 93 nimisenä ja saatiin tietoa kehityksestä viisivuotiskauden aikana. Työtyytyväisyys oli selvästi kasvanut terveyskeskuksissa ja terveyskeskusopetus koettiin aiempaa paremmaksi. Sairaalatyön opetukseen oltiin yhtä tyytyväisiä kuin edellisessäkin tutkimuksessa. Nuorten lääkärien suhtautuminen työhön ja heidän ammatilliset jatkosuunnitelmansa olivat jonkinlaisessa muutosvaiheessa. Lääkärien toimintaympäristökin oli muuttunut - alueellisesta lääkäripulasta oli siirrytty tasaisesti lisääntyvään lääkärityöttömyyteen.

Nyt on jälleen kulunut viisi vuotta ja tutkimusryhmä on käynnistänyt uuden kartoituksen. Seurantatutkimuksessa pyritään selvittämään lääkärien kokemuksia koulutuksesta, työoloista, elämäntilanteesta sekä ammatillisista ja tieteellisistä suunnitelmista. Kysely on satunnaisotoksena lähetetty joka toiselle vuosina 1977-1996 valmistuneelle lääkärille. Vastauksia on pyydetty toukokuun ensimmäisen viikonloppuun mennessä.

Lue myös

Tutkimusryhmään kuuluvat Tampereen yliopistosta emeritusprofessori Mauri Isokoski, professori Kari Mattila ja apulaisprofessori Irma Virjo, Kuopion yliopistosta dosentti Esko Kumpusalo ja LL Harri Hyppölä, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta FT Liisa Neittaanmäki sekä Lääkäriliitosta apulaistoiminnanjohtaja Santero Kujala, koulutuspäällikkö Hannu Halila ja tutkija Riitta Luhtala. Kysely on täysin luottamuksellinen. Vastauskirjeet palautetaan Lääkäriliittoon, josta kuorista erotetut numeroimattomat lomakkeet toimitetaan tallennettavaksi liiton ulkopuolella. Tuloksia julkaistaan sellaisessa muodossa, että vastaajien henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa.

Edellisillä kerroilla vastaaviin tutkimuksiin on vastattu kiitettävästi, vastausprosentin noustessa 78:aan. Tutkimusryhmä toivoo nytkin kollegoilta myönteistä suhtautumista, vaikka lomakkeen täyttämiseen väistämättä jonkin verran aikaa kuluukin. Vain tällaisella kattavalla selvityksellä saadaan kuitenkin pitävää tietoa työuransa eri vaiheissa olevien lääkärien tilanteesta ja sitä kautta voidaan koulutusta ja työjärjestelyjä parantaa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030