Ajan­kohtai­sta 13/1998 vsk 53 s. 1533

Lääkärien työllisyys oli hyvä vuonna 1997

Lääkärien työttömyyskassaan liittyi vuonna 1997 myös Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton palkansaajajäsenet. Kassassa oli vuoden 1997 alussa 18 529 jäsentä, joista Lääkäriliittoon kuului 14 621, Hammaslääkäriliittoon 2 919, Eläinlääkäriliittoon 922 henkilöä. Kassassa oli liittoon kuulumattomia yksilöjäseniä 67.

Lääkärien työllisyystilanne oli hyvä vuonna 1997. Työttöminä työnhakijoina oli vuoden 1997 lopussa 227 lääkäriä, 92 hammaslääkäriä ja 27 eläinlääkäriä. Kassa maksoi vuonna 1997 yhteensä 10, 7 miljoonaa markkaa päivärahaa jäsenilleen: 413 lääkärille (joista 65 oli erikoislääkäriä) maksettiin yhteensä 6 622 811 markkaa, 221 hammaslääkärille 3 682 677 markkaa, 7 eläinlääkärille 152 105 markkaa ja 7 yksilöjäsenelle kaikkiaan 213 455 markkaa. Vuonna 1997 maksettiin vuorottelukorvausta 70 jäsenelle yhteensä 1 266 117 markkaa ja koulutustukea 17 jäsenelle kaikkiaan 518 547 markkaa.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030