Ajan­kohtai­sta 13/1996 vsk 51 s. 1460

Lääkelaitos: ehkäisytabletteja koskevat suositukset ennallaan

Lääkelaitos ilmoitti pitävänsä ennallaan aiemmin antamansa suosituksen ehkäisytablettien käytöstä sen jälkeen, kun EU:n lääkearviointiviraston lääkevalmistekomitea huhtikuussa käsitteli uudelleen desogestreeliä ja gestodeenia sisältävien ehkäisytablettien turvallisuutta.

Aikaisemmin asia oli komiteassa esillä lokakuussa 1995, ja tällöin huoli johtui kolmesta vielä julkaisemattomasta tutkimuksesta, joissa mainittuja aineita sisältäviä yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävien naisten laskimotukosriski oli noin kaksinkertainen verrattuna levonorgestreelivalmisteita käyttäviin. Tuolloin tutkimustieto todettiin siinä määrin puutteelliseksi, ettei suosituksia ehkäisytablettien käytöstä voitu niiden perusteella muuttaa.

"Aikaisemman käsittelyn pohjana olleet kolme tutkimusta on nyt julkaistu, minkä lisäksi on ilmestynyt kaksi muuta samaa kysymystä valaisevaa tutkimusta", Lääkelaitoksen 19.4. antamassa tiedotteessa sanotaan. "Kertyneen tiedon perusteella voidaan todeta, että

- Laskimotukos on vakava, mutta harvinainen ehkäisytabletteihin liittyvä riski. Sen esiintymistiheys on noin kaksi-kolme tapausta 10 000 käyttäjävuotta kohti.

- Käytettävissä olevien tutkimusten tulokset osoittavat, että laskimotukoksen riski on desogestreeliä tai gestodeenia sisältävien valmisteiden käyttäjillä noin kaksinkertainen verrattuna levonorgestreeliä sisältäviä ehkäisytabletteja käyttäviin. Erilaiset sekoittavat tekijät saattavat osaltaan vaikuttaa havaittuun riskieroon.

- Toistaiseksi käytettävissä olevien tietojen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, onko eri ehkäisytabletteihin liittyvissä sydäninfarktin vaarasuhteissa eroja.

- Avoimeksi jäävien turvallisuuskysymysten selvittämiseksi Euroopan lääkearviointiviraston lääkevalmistekomitea seuraa käynnissä olevia tutkimuksia sekä analysoi edelleen valmistuneiden tutkimusten tuloksia.

Lue myös

Viidestä tutkimuksesta julkaistut kahdeksan tutkimusraporttia ovat tuloksiltaan samansuuntaisia ja ovat nyt kaikkien asiantuntijoiden arvioitavissa. Euroopan lääkearviointiviraston lääkevalmistekomitea ei näiden perusteella päättänyt mistään ehkäisytablettien käyttöä koskevista rajoituksista.

Lääkelaitos suosittelee entisen kantansa mukaisesti, että sellaisten naisten, joilla on todettu laskimotukostaipumus tai aivoverenkierron tai sydän- ja verenkiertoelimistön sairaus, ei tule käyttää yhdistelmäehkäisytabletteja. Laskimotukosten tunnettuja riskitekijöitä ovat huomattava ylipaino, suonikohjut sekä suvussa esiintyvä laskimotukostaipumus. Ehkäisytabletit lisäävät laskimotukosriskiä huomattavasti vähemmän kuin raskaus.

Ehkäisytablettien käytön keskeyttämistä suositellaan, jos potilaalla epäillään laskimotukosta tai tilanteissa, joissa tukosriski lisääntyy huomattavasti (leikkausten ja suurten tapaturmien sekä pitkällistä vuodelepoa edellyttävien sairauksien yhteydessä)."

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030