Ajan­kohtai­sta

Lääketeollisuuden kanssa tehty yhteistyö muuttuu aiempaa julkisemmaksi

Uudessa toimintatavassa ei kysellä suostumusta lääkärin nimen julkistamiseen.

Tiiamari Pennanen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Lääkeyhtiöiden kanssa tehtävän yhteistyön julkistamisen käytäntöihin on tulossa muutos. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset voivat tammikuusta alkaen siirtyä käyttämään oikeutettua etua. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkäriltä ei erikseen kysytä suostumusta yhteistyön julkistamiseen, vaan tietojen julkisuus on lähtöoletuksena.

Tietojen julkistamisesta voi edelleen kieltäytyä, mutta se tulee itse aktiivisesti ilmoittaa.

Lääkäri ei siis tule saamaan suostumuskyselyä yrityksiltä, jotka siirtyvät käyttämään oikeutettua etua. Muutos koskee uusia sopimuksia ja uutta yhteistyötä.

Siirtymä tulee tapahtumaan hiljalleen ja vaiheittain. Lääketeollisuus ry:n tavoitteena on, että kaikki käyttäisivät oikeutettua etua parin vuoden sisällä. 40 jäsenyrityksestä vain yksittäiset yritykset ovat ilmoittaneet siirtyvänsä uuteen käytäntöön jo tammikuussa.

Valtaosa yrityksistä jatkaa siis vielä vanhalla käytännöllä, jossa suostumus kysytään erikseen ja jos kyselyyn ei vastaa, se tulkitaan kieltäytymiseksi.

Siirtymävaiheessa syntyy kahden käytännön tilanne. Muutama yritys käyttää oikeutettua etua ja samanaikaisesti suurin osa muista yrityksistä kerää edelleen suostumuksia.

– Vuoden päästä varmaan enemmänkin firmoja siirtyy käyttämään oikeutettua etua. Emme voi pakottaa, mutta olisi yksinkertaisempaa ja selkeämpää, että olisi yksi systeemi kaikille, sanoo erityisasiantuntija Jaakko Laurila Lääketeollisuus ry:stä.

Oikeutetun edun piirissä olevien yritysten osalta nimi julkaistaan, ellei sitä erikseen kiellä. Perään ei tulla kyselemään. Yritysten on varmistettava, että tieto uudesta käytännöstä on selvästi kerrottu lääkärille ja kieltäytymisen ilmoittaminen on tehty helpoksi.

Jos lääkäri ilmoittaa kieltäytymisensä, tietoja ei julkisteta nimellä, vaan yhteenvetomuotoisena siten, ettei yksittäinen henkilö ole tunnistettavissa.

Enemmän avoimuutta yhteistyöhön

Pyrkimyksenä on lisätä lääkärien ja lääketeollisuuden yhteistyön avoimutta ja läpinäkyvyyttä. Nyt merkittävä osa yhteistyöstä jää näkymättömiin. Suomessa noin 65 prosenttia terveydenhuollon ammattilaisista on antanut suostumuksensa yhteistyön julkistamiseen. Määrää ei ole saatu nousuun yrityksistä huolimatta.

Lue myös

– Kun jossain vaiheessa kaikki yritykset käyttävät oikeutettua etua, ruvetaan puhumaan kieltäytyjien prosentista sen sijaan, että puhuttaisiin suostumuksen antaneiden prosentista. Tähän asti on tulkittu kieltäytymiseksi nekin tapaukset, joissa lääkäriä ei ole saatu kiinni.

Oikeutetun edun käytöstä on saatu hyviä kokemuksia muissa maissa. Esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa se on lisännyt merkittävästi avoimuutta.

Lääkäriliitto kannattaa sitä, että tietojen julkaisemisen perusteena olisi oikeutettu etu. Toimintatapa tukee läpinäkyvyyttä lääketeollisuusyhteistyössä.

Muutos myös vähentää kaikkien osapuolten vaivaa.

– Yritysten ei tarvitse pommittaa lääkäreitä suostumuskyselyillä, jotka saattavat osalla hävitä meilin joukkoon, sanoo Laurila.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030