Terveydenhuolto

Oikeuskansleri: THL:n rokotetutkimuksissa ei esteellisyysongelmaa

Asiasta oli tehty kantelu.

Minna Pihlava

Oikeuskansleri pitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän käytäntöjä arvioida virkamiesten ja ryhmän jäsenten esteellisyyttä asianmukaisena.

Hän selvitti asiaa kantelun vuoksi. Kantelijan mielestä THL:n puolueettomuus vaarantuu, kun se tekee rokotetutkimusta ja antaa samoja rokotteita koskevia rokotesuosituksia.

THL:n mukaan on oleellista, että rokotetutkimuksen kannalta keskeiset asiantuntijat ovat pysyvissä työ- tai virkasuhteissa. Rokotetutkimus on myös ollut pääosin budjettirahoitteista. Tutkimus voidaan toteuttaa ja julkaista rokotesuosituksista riippumatta.

Yksittäinen henkilö ei voi antaa rokotesuosituksia.

Lue myös

Esiin tuodut käytännöt ja THL:n sisäiset ohjeet esteellisyystilanteiden ennalta estämiseksi olivat oikeuskanslerin mukaan asianmukaisia. 

Yleisesti THL:n rokotetutkimus on oikeuskanslerin mukaan kansanterveyden ja terveysturvallisuuden kannalta tärkeä tehtävä. Sitä koskevan tiedon on oltava mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Mahdollisia riskejä riippumattomuudelle on tärkeä tunnistaa.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030