1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Länsi-Pohjan ulkoistetussa perusterveydenhuollossa kytee tyytymättömyys
Ajan­kohtai­sta 35/2019 vsk 74 s. 1860 - 1861

Länsi-Pohjan ulkoistetussa perusterveydenhuollossa kytee tyytymättömyys

Keskussairaalassa tilanne vaikuttaa olevan parempi.

Länsi-Pohjan ulkoistetussa perusterveydenhuollossa kytee tyytymättömyys Kuva 1 / 1

Mehiläinen Länsi-Pohjan perusterveydenhuollon lääkäreiden keskuudessa kytee tyytymättömyys.

Kun terveyskeskuslääkärien luottamusmies, yleislääketieteen erikoislääkäri Tero Heikkinen kysyi Lääkärilehden pyynnöstä kollegoilta, millaista on työnteko Mehiläiselle ulkoistetuissa terveyskeskuksissa Kemissä ja Torniossa, palaute oli varsin kriittistä.

Sen sijaan Länsi-Pohjan keskussairaalasta ei ole tullut negatiivista palautetta synnytysosaston ylilääkäri ja erikoislääkärien luottamusmies Pia Vittaniemen korviin. Työt ovat jatkuneet entiseen tapaan ulkoistuksen jälkeen.

– Tämä on lähtenyt rullaamaan, eikä ole tapahtunut kovin isoja muutoksia. Töitä on tarjolla ja pystymme hoitamaan alueemme potilaita, Vittaniemi sanoo.

Hän löytää kiitoksen aihetta myös Lääkäriliiton neuvottelemasta talokohtaisesta työehtosopimuksesta.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy aloitti toimintansa kesäkuussa 2018. Yritys tuottaa Länsi-Pohjan keskussairaalan palveluja sekä perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palveluja Kemin ja Tornion asukkaille. Yhteisyrityksessä ovat mukana Mehiläinen sekä Kemin, Tornion, Keminmaan ja Simon kunnat.

Henkilöstöä ei ole kuultu

Terveyskeskuslääkärien luottamusmies Tero Heikkinen puntaroi sanojaan tarkasti.

– Muutoksia on tullut paljon, ja monien lääkärien työkuva on muuttunut, hän toteaa.

Henkilöstö on kokenut, ettei heitä ole muutoksien yhteydessä kuunneltu.

– Uudet toimintatavat on tuotu ulkopuolelta käskettynä, eikä niistä ole käyty aitoa keskustelua. Paikallisia näkökulmia ei ole arvostettu eikä huomioitu muutoksissa, Heikkinen sanoo.

Hänen omat työtehtävänsä perusterveydenhuollon vuodeosaston lääkärinä eivät ole juuri muuttuneet, mutta kollegoilla on ollut tuulisempaa.

Vastaanottotyössä potilaskäyntien määrä päivää kohti on lisääntynyt noin puolitoistakertaiseksi.

– Osa kollegoista kokee, että se tekee työn merkittävästi raskaammaksi ja muut työt tahtovat jäädä tekemättä.

Kiire on lisääntynyt, eikä lounastaukoa välttämättä ehdi pitää.

Lue myös

Kemin ja Tornion terveyskeskuksissa on aloitettu päivystystoiminta. Osalle lääkäreistä se on ollut vaikeaa.

Tornion terveyskeskuksesta on työnantajan vaihtumisen jälkeen lähtenyt neljä pitkäaikaista erikoislääkäriä. Heikkisen tietojen mukaan syynä on ollut tyytymättömyys uuteen työnantajaan.

Myönteistä sen sijaan on, että reseptien uusimista tehdään etätyönä ja se on jäänyt pois paikallisten lääkärien työtehtävistä.

Hyvää on sekin, että tarpeelliseksi katsottujen muutosten tekeminen on sujunut aiempaa nopeammin ja joustavammin.

Heikkisellä on takanaan pitkä kokemus eri kuntatyönantajista.

– Kuntatyönantajaa moititaan siitä, ettei se osaa tehdä muutoksia niin, että henkilökunta olisi tyytyväinen. Tämän kokemuksen perusteella yksityinen työnantaja ei ole sen parempi.

Kuva: Teija Soini

Kirjoittajat
Anne Seppänen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.