1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Länsirannikon sote-palvelut ovat hajanaisia
Ajan­kohtai­sta

Länsirannikon sote-palvelut ovat hajanaisia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi Turun yliopistosairaalapiirin sote-palvelut.

Länsirannikon sote-palvelut ovat hajanaisia Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan alueen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmät ovat hajanaiset. Hajanaisuus vaikeuttaa palvelukokonaisuuksien koordinointia sekä perus- ja erityistason palvelujen yhteensovittamista.

Tilanne on heikentänyt asiakkaiden mahdollisuuksia saada tarvitsemiaan palveluita oikea-aikaisesti ja riittävän varhain.

Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tänään julkaisemista arvioinneista, jotka koskevat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä vuonna 2019 Turun yliopistosairaalapiirin kolmella alueella.

Turun yliopistosairaalapiirin alueen 58 kunnasta 46 kunnan tulos oli tilikaudella 2019 alijäämäinen. Suurimmat länsirannikon alueiden rakennusinvestoinnit ovat erikoissairaanhoitoon.

Raja-aidat haittaavat toimivuutta

Peruspalvelujen saatavuutta on vahvistettu lähinnä kuntien ja kuntayhtymien omin toimin, ei niinkään yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Peruspalveluissa on muun muassa lisätty sähköisiä asiointipalveluja ja moniammatillisia tiimejä.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyösuunnitelmat ovat pisimmällä Vaasan alueella, jonne on muodostumassa Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä.

Palveluntuottajien väliset raja-aidat näyttävät haittaavan palvelujärjestelmän toimivuutta. Tietojärjestelmäympäristöt ovat kirjavat, ja tiedonkulku ontuu, kun asiakas siirtyy palvelusta toiseen.

– Perus- ja erityistason palveluiden yhteen sovittaminen on monentyyppisiä palveluja tarvitsevan asiakkaan kannalta aivan olennainen kysymys, sanoo THL:n arviointipäällikkö Hannele Ridanpää tiedotteessa.

Kun yhteen sovittamisessa on onnistuttu, asiakas voi saada tarvitsemansa avun nopeasti peruspalveluissa, eikä lähetettä ja jonottamista erikoissairaanhoitoon välttämättä tarvita.

Jos ennaltaehkäisevät tai varhaisvaiheen palvelut eivät kykene vastaamaan kasvavaan kysyntään, se lisää korjaavien, usein kalliimpien erityispalvelujen tarvetta. Asiakas saattaa pudota palveluista tai jää seilaamaan palvelujen välille.

Vaasassa viitteitä mielenterveyspalveluiden riittämättömyydestä

Ikääntyneiden riittämättömät perustason terveyspalvelut näyttävät johtavan siihen, että erikoissairaanhoidon hoitojaksot vuodeosastoilla pitkittyvät, osittain epätarkoituksenmukaisesti.

Lue myös

THL:n arvion mukaan Vaasan alueella ei mahdollisesti ole riittävästi perustason mielenterveyspalveluita. Tähän viittaa se, että työikäisillä on runsaasti mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja ja nuorten aikuisten psykiatrinen laitoshoito on lisääntynyt.

Lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisen tuen saatavuudessa oli vaihtelua palveluntuottajien välillä.

THL arvioi vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä. Syksyisin arvioidaan alueiden edellisen vuoden palvelut. Tänä syksynä arvioinnissa keskitytään edellisten vuosien arvioinnissa havaittuihin kehittämiskohteisiin, kuten mielenterveyspalveluihin ja ikääntyneiden palveluihin.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kuvat menevät Kantaan vasta osassa maata

Kattava arkistointi tuo käyttöön vertailukuvat ja auttaa välttämään turhia tutkimuksia.

Kolumni
Infektiolääkärin uudenvuodentoive

Saan rokotteen ja uskon, että se on mahdollisuus lopettaa pandemia, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Uutta koronavirusmuunnosta löydetty Helsingissä yli 20 ihmiseltä

– Nykyiset tartuntaketjut ovat selvillä, sanoo johtava asiantuntija Niina Ikonen THL:stä.

Ajassa
Maud Kuistilan palkinto Kaisu Pitkälälle

Vuoden 2021 Maud Kuistilan palkinnon saa tänään Helsingin yliopiston yleislääketieteen professori Kaisu Pitkälä.

Ajassa
Valvira ja aluehallintovirastot määrittelivät sote-valvonnan painopisteet

Valvontaviranomaisten työ painottuu tänä vuonna vanhuspalveluihin, hoitoon pääsyyn perusterveydenhuollossa, lastensuojelun sijaishuoltoon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Tieteessä
Tyypin 2 diabeteksen hoitoa tehostetaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan

Korkeampi HbA1c-taso ja korkeampi ikä lisäsivät insuliinihoidon aloittamisen todennäköisyyttä.