Ajan­kohtai­sta

Lapsen ahkera imeminen estää puheen kehitystä?

Chileläis-yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että jatkuva tutin, tuttipullon ja sormen imeskely haittaa lapsen puheen kehitystä, mikäli tapa jatkuu liian pitkään. Jo 3-vuotiaaksi jatkunut tutin imeminen kasvattaa puheen kehityshäiriön riskin kolminkertaiseksi.

Kuvio 1 http://www.laakarilehti.fi/pics/baby_microimages.jpg

Patagoniassa Chilessä tehty tutkimus löysi yhteyden lapsen imemistottumusten ja puheen kehityksen välillä.

Mitä pidempään alle kouluikäinen lapsi imeskeli tuttia, tuttipulloa tai sormea, sitä todennäköisemin hänellä oli ongelmia puheen normaalissa kehityksessä.

Ongelmat näkyivät vaikeutena tuottaa tiettyjä äänteitä, sekä taipumuksena yksinkertaistaa ääntämistä.

Tutkijat havaitsivat, että viivyttämällä tuttipullon antamista lapselle siihen saakka kun lapsi on vähintään 9 kuukauden ikäinen, voitiin vähentää puheen kehityshäiriöiden riskiä.

Lapset, jotka imivät sormea tai tuttia yli 3-vuotiaaksi, kärsivät myöhemmistä puheen ongelmista kolme kertaa todennäköisemmin kuin ei-imevät lapset.

Tulosta pidetään merkittävänä, sillä tuttipullojen ja tuttien suosio on ollut kasvussa viime vuosikymmenet.

Tutkimusryhmässä on jäseniä chileläisestä Corporacion de Rehabilitacion Club de Leones Cruz Del Sur:sta sekä Washingtonin yliopistosta. Tutkimus julkaistiin keskiviikkona BMC Pediatrics -verkkojulkaisussa.

Tutkittavana oli 128 iältään 3-5 –vuotiasta lasta.

Aiemmissa tutkimuksissa on löydetty yhteys lapsen imemistapojen ja suun, leuan ja hampaiden anatomian kehityksen välillä.

Mia Flygar
Kuva: Pixmac/microimages

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030