1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Mikä on sopiva ferritiiniarvo raskaudessa?
Ajan­kohtai­sta 8/2021 vsk 76 s. 468

Mikä on sopiva ferritiiniarvo raskaudessa?

Mikä on sopiva  ferritiiniarvo raskaudessa? Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Ferritiiniarvo raskauden aikana on herättänyt kysymyksiä. Sopivasta arvosta ei ole yksimielisyyttä.

Mikä on sopiva ferritiiniarvo raskaudessa, HUS:n osastonlääkäri, LT Tarja Myntti?

”Pelkkää ferritiiniarvoa ei tarvitse hoitaa. Jos potilaalla on ­anemia, sen syytä ­ryhdytään ­selvittämään.”

Tarja Myntti

– Siitä ei ole konsensusta. Kirjallisuudessa alarajana käytetään arvoa 15 tai 30. Joissakin katsausartikkeleissa kerrotaan, ettei voida määrittää tarkkaa alarajaa. HUS:ssa viitteellinen alaraja on 15, mikä on sama myös ei-raskaana oleville.

Raskaudessa veritilavuus kasvaa voimakkaasti ja tulee hemodiluutiota. Siksi muun muassa hemoglobiinipitoisuus laskee ja samoin myös ferritiiniarvo laskee.

Raskaana olevien ferritiiniarvon alarajasta ei ole kovin paljon tutkimuksia. Raskaana olevien hemoglobiiniarvoillekin on alempi alaraja kuin muille.

Miten yleistä alhainen ferritiini on raskaudessa?

– HUSLAB:n selvityksen mukaan ferritiiniarvo oli alle 30 noin puolessa äitiyspoliklinikan tilaamista ferritiinimittauksista, ja 29 prosentissa se oli alle 15. Kyseessä oli jo valikoitunut aineisto. Kirjallisuuden perusteella raudanpuuteanemiaa on suunnilleen 25 prosentilla eurooppalaisista odottajista ja pelkkää raudanpuutetta ilman anemiaa noin 30–60 prosentilla.

Miten toimitaan, jos odottavalla äidillä on alhainen ferritiiniarvo?

– Pelkkää ferritiiniarvoa ei tarvitse hoitaa. Jos potilaalla on anemia, sen syytä ryhdytään selvittämään. Mikäli hemoglobiini on normaali, ferritiini on matala ja potilaalla on raudanpuutteeseen viittaavia oireita, muun muassa väsymystä, voidaan aloittaa rautavalmiste suun kautta.

Lue myös

Jos sekä hemoglobiini että ferritiini ovat matalat eikä hemoglobiini nouse suun kautta otettavalla rautavalmisteella, voidaan harkita suonensisäistä rautavalmistetta.

Miten ferritiiniarvoihin vaikuttaa, jos raskaana olevalla on pitkäaikaissairaus, esimerkiksi diabetes tai raskausdiabetes?

– Diabetes saattaa aiheuttaa hiljaista tulehdusta, ja CRP-arvo voi olla koholla. Ferritiiniarvo saattaa puolestaan olla kohonnut silloin, kun CRP on koholla. Joidenkin tutkimusten mukaan korkea ferritiiniarvo voi olla yhteydessä tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen ja riskitekijä raskausdiabeteksen kehittymiseen.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.