Ajan­kohtai­sta 43/2010 vsk 65 s. 3477

Miksi lääkärit jakavat kulttuurireseptejä?

Ulla Toikkanen

Turun peruspalvelulautakunta päätti, että terveyskeskuslääkärit jakavat ensi vuonna vastaanotoillaan Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyviä vapaalippuja kulttuuriresepteinä. Lääkäri antaa reseptin potilaskäynnin päättyessä ja tarvittaessa myös keskustelee potilaan kanssa siitä, mikä esitys kullekin sopii.

Ovatko terveyskeskukset oikeita paikkoja kulttuurireseptien jakoon, Turun avosairaanhoidon ylilääkäri Katariina Korkeila?

- Terveyden edistäminen on yksi painopistealue tulevassa terveydenhuoltolaissa. Koska kulttuurireseptit ovat terveyttä edistävää toimintaa, terveyskeskus on luonteva paikka "reseptin" jakamiseen. Terveyskeskuksessa tavoitetaan juuri oikeat kohderyhmät.

Onko tähän aikaa kiireisessä terveyskeskustyössä?

- Vastaanottoaikaa menee nopeimmillaan saatesanojen ja parin paperin ojentamisen verran. Potilas saa lääkäriltä mukaansa voucherin, jota vastaan hän voi lunastaa varsinaisen lipun erillisestä toimistosta.

Onko lääkärien tehtävä valikoida ne potilaat, jotka hyötyvät kulttuuriresepteistä?

Lue myös

- Kaikki hyötyvät kulttuurireseptistä, mutta toki lääkäri voi ja hänen kannattaa käyttää harkintaansa. Omalääkäreillä on pääsääntöisesti aika hyvä tuntuma siitä, kenelle kulttuurireseptiä kannattaa tarjota.

Millaiset potilaat hyötyvät kulttuuriresepteistä eniten?

- En haluaisi sitoa lääkäreiden käsiä ja harkintaa tässä, mutta voisin kuvitella että esimerkiksi masennusoireiset potilaat, kipupotilaat, yksinäiset ja vaikkapa verenpainepotilaat hyötyisivät kulttuurireseptistä erityisesti.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen
ulla.toikkanen@fimnet.fi

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030