Ajan­kohtai­sta 15/1994 vsk 49 s. 1612

Pään ja kasvojen "kuvanveistokirurgiaa"

Kallon luutumishäiriöiden hoidossa on neurokirurgin rinnalla työskentelevällä plastiikkakirurgilla suuri merkitys. Vaikeita epämuo-dostumia voidaan korjata kranio-maxillo-fasiaalisella kirurgialla, jossa muotoillaan pään ja kasvojen luustoa sahaamalla ja kiinnittämällä kappaleita levyin ja ruuvein. "Kuvanveistokirurgiaksikin" kutsuttua menetelmää alettiin käyttää 1960- ja 70-luvuilla vaikeiden synnynnäisten epämuodostumien hoidossa. Se on erityisesti parantanut kasvojen yläosan korjausmahdollisuuksia, johon aiemmin on ollut käytössä lähinnä peitemenetelmiä.

Suomalaiset plastiikkakirurgit ovat toistaiseksi tehneet kraniofasiaalista kirurgiaa vähän. Potilaita on hoidettu ulkomailla, mm. Göteborgissa - kunnan maksusitoumusta leikkaukseen ei kylläkään heru. Nyt HYKS:ssa vaativimmat leikkaukset hoitaa kaksi kertaa vuodessa maassamme vieraileva amerikkalainen leikkausryhmä tri Kenneth E. Salyerin johdolla. Fin-ska Läkaresällskapet järjesti toukokuun alussa yhteistyössä HYKS:n plastiikkakirurgian yksikön kanssa kansainvälisen symposiumin kraniofasiaalisesta kirurgiasta. Richard Faltin -symposiumiin osallistui noin 70 plastiikka-, neuro- ja leukakirurgia Pohjoismaista.

Pään ja kasvojen epämuodostumia ilmenee Suomessa vuosittain parillasadalla lapsella, suurin osa niistä suulaki- ja huulihalkioita; suulakihalkoita on meillä enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Kallon luutumishäiriötä ilmenee 30-40 lapsella, ja näistä on vaikeasti epämuodostuneita 5-10. Tämän pienen joukon rinnalla kraniofasiaalisen kirurgian potilasryhmiä ovat kasvain- ja traumapotilaat.

Lue myös

Symposiumin kansainväliset huippuluennoitsijat tri Kenneth E. Salyer Yhdysvalloista ja tri Daniel Marchac Ranskasta korostavat, että pään ja kasvojen synnynnäisten epämuodostumien kraniofasiaalinen korjaus pitää aloittaa jo lapsen ollessa alle vuoden ikäinen. Näin normaalin kasvun ja kehityksen edut voidaan käyttää hyväksi. Vaikeita anomalioita voidaan joutua korjaamaan koko kasvuiän: leikkausten sarja ajoittuu yleensä niin, että ensimmäinen korjaus tehdään pikkuvauvalle, seuraava 4-5 vuoden iässä, sitten puberteetissa ja viimeiset korjaukset aikuisiällä.

Kallo- ja kasvoanomalioiden kirurgisen korjauksen tavoitteena on luonnollisesti ehkäistä usein vaikeitakin toiminnallisia haittoja. Mutta Kenneth E. Salyer asettaa kraniofasiaaliselle kirurgialle myös selvän esteettisen tavoitteen.

- Emme ainoastaan korjaa epämuodostumia vaan menemme askeleen pitemmälle ja yritämme tehdä potilaasta viehättävän näköisen. Kun leikkaamme kasvot palasiksi, meidän täytyy ratkaista mihin palat asetetaan.

Ennen leikkausta tehdään analyysi potilaan kasvojen luuston ja pehmytosien suhteesta. Tri Salyer on analysoinut kauneuden ja harmonian elementtejä mittaamalla 20 valokuvamallin kasvoja. (MJa)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030