1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Palliatiivinen hoito turvattava tarvitseville
Ajan­kohtai­sta

Palliatiivinen hoito turvattava tarvitseville

STM:n asiantuntijaryhmä suosittelee, että jokaiseen sairaanhoitopiiriin perustetaan palliatiivinen keskus.

Palliatiivinen hoito turvattava tarvitseville Kuva 1 / 1 Kuva: Fotolia

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä on saanut valmiiksi suositukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelujen tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa.

Suosituksen mukaan palliatiivinen hoito on turvattava kaikille tarvitseville. Suomessa on noin 30 000 eri-ikäistä ihmistä, jotka tarvitsevat palliatiivista hoitoa.

Työryhmän keskeinen suositus on, että jokaiseen sairaanhoitopiiriin perustetaan palliatiivinen keskus, joka on avainasemassa palliatiivisessa hoitoketjussa. Keskukset koordinoivat toimintaa ja huolehtivat, että jokaisella sairaanhoitopiirillä on palliatiivisen hoidon suunnitelma ja palveluketju.

Tiedotteessa kerrotaan, että palliatiivinen hoito ja saattohoito integroidaan sote-palvelujärjestelmään niin, että palveluketju kattaa kaikki elämän loppuvaiheen hoitoa tarjoavat terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköt.

Erityistason palliatiivisen hoidon saatavuutta parannetaan tuomalla palliatiivisen kotisairaalan palvelut kotiin ja asumispalveluyksiköihin.

Lasten palliatiivisesta hoidosta on vastuu yliopistosairaaloiden lastenklinikoilla. Työryhmän mukaan siellä tulee tarjota kotisairaalapalvelut yhdessä aikuispuolen toimijoiden kanssa ja huomioida koko perhe vielä lapsen kuoleman jälkeen.

Lue myös

Suosituksissa annetaan iäkkäiden ihmisten palveluihin 21 elämän loppuvaiheen laatukriteeriä perusteineen. Suositukset koskevat myös kilpailutusta ja ulkoistettuja palveluita.

Lisäksi työryhmä suosittelee palliatiivisen hoidon osaamisvajeen korjaamiseksi ammattilaisen systemaattisen perusopetuksen sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksen järjestämistä. Henkilöstön osaamista tulee työryhmän mukaan vahvistaa kehittämällä perus- ja erikoistumiskoulutusta. Lisäksi työryhmä ottaisi käyttöön saattohoitopassin tai vastaavan täydennyskoulutus perustason yksiköissä.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Maskisuositus on tärkeä lisä epidemian torjuntaan

Maskisuositus on tärkeä lisä keinovalikoimaan toisen korona-aallon lähestyessä, arvioi Lääkäriliitto.

Ajassa
Maskeja suositellaan joukkoliikenteeseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa kasvomaskien käyttöä esimerkiksi joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikea välttää.

Ajassa
Kansallisten osaamiskeskittymien kehittämiselle viisi miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa määrärahaa terveysalan kasvustrategialle.

Tieteessä
Aivot mukana säätelemässä insuliiniherkkyyttä

Aivojen kyky vastata insuliiniin voi heikentyä yhtä varhain kuin lihasten.

Ajassa
Koronavirustartunnoissa selvä kasvu

Tapausten määrä arvioidaan silti valtakunnallisesti melko pieneksi.

Ajassa
Tutkimusprofessori Timo Partoselle Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto

Palkinnon perusteluissa korostetaan Partosen pitkää ja johdonmukaista työtä luotettavan mielenterveystiedon levittäjänä.