1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Palliatiivinen hoito turvattava tarvitseville
Ajan­kohtai­sta

Palliatiivinen hoito turvattava tarvitseville

STM:n asiantuntijaryhmä suosittelee, että jokaiseen sairaanhoitopiiriin perustetaan palliatiivinen keskus.

Palliatiivinen hoito turvattava tarvitseville Kuva 1 / 1 Kuva: Fotolia

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä on saanut valmiiksi suositukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelujen tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa.

Suosituksen mukaan palliatiivinen hoito on turvattava kaikille tarvitseville. Suomessa on noin 30 000 eri-ikäistä ihmistä, jotka tarvitsevat palliatiivista hoitoa.

Työryhmän keskeinen suositus on, että jokaiseen sairaanhoitopiiriin perustetaan palliatiivinen keskus, joka on avainasemassa palliatiivisessa hoitoketjussa. Keskukset koordinoivat toimintaa ja huolehtivat, että jokaisella sairaanhoitopiirillä on palliatiivisen hoidon suunnitelma ja palveluketju.

Tiedotteessa kerrotaan, että palliatiivinen hoito ja saattohoito integroidaan sote-palvelujärjestelmään niin, että palveluketju kattaa kaikki elämän loppuvaiheen hoitoa tarjoavat terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköt.

Erityistason palliatiivisen hoidon saatavuutta parannetaan tuomalla palliatiivisen kotisairaalan palvelut kotiin ja asumispalveluyksiköihin.

Lasten palliatiivisesta hoidosta on vastuu yliopistosairaaloiden lastenklinikoilla. Työryhmän mukaan siellä tulee tarjota kotisairaalapalvelut yhdessä aikuispuolen toimijoiden kanssa ja huomioida koko perhe vielä lapsen kuoleman jälkeen.

Lue myös

Suosituksissa annetaan iäkkäiden ihmisten palveluihin 21 elämän loppuvaiheen laatukriteeriä perusteineen. Suositukset koskevat myös kilpailutusta ja ulkoistettuja palveluita.

Lisäksi työryhmä suosittelee palliatiivisen hoidon osaamisvajeen korjaamiseksi ammattilaisen systemaattisen perusopetuksen sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksen järjestämistä. Henkilöstön osaamista tulee työryhmän mukaan vahvistaa kehittämällä perus- ja erikoistumiskoulutusta. Lisäksi työryhmä ottaisi käyttöön saattohoitopassin tai vastaavan täydennyskoulutus perustason yksiköissä.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Lääkäriliitto sai uusia kunniajäseniä

Lääkäriliiton valtuuskunta kutsui kunniajäseniksi Kirsti Pakkalan, Heikki Pälven ja Hanna Salmenpohjan.

Liitossa
Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot Ilkka Kunnamolle ja Sirpa Lindroosille

Palkinnot luovutettiin ­Lääkäriliiton 110-vuotisjuhla­tilaisuuden ­yhteydessä Helsingissä.

Ajassa
Hallitus varautuu koronavirukseen rahalla ja koordinaatioryhmällä

THL on päivittänyt tällä viikolla laboratorio- ja toimintaohjeita koronavirukseen liittyen.

Ajassa
HUS nosti riippumattomuuden ykköseksi

– Silloin kun jokin koulutus katsotaan tarpeelliseksi, ensisijaisesti HUS kustantaa itse henkilökuntansa osallistumisen siihen, sanoo Piia Aarnisalo.

Ajassa
Mitä Lääkäriliitto minulle merkitsee?

Kolme lääkäriä kertoo liiton merkityksestä ja siitä, millaisia ajatuksia liiton juhlavuoden teema terveys ja kestävä kehitys herättää.

Ajassa
Jäsen uskoo vahvaan liittoon

Pirkko Miettinen kertoi Omin sanoin -haastattelussa, että Lääkäriliitosta on ollut helppo saada apua.