1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Pelko huumeiden käyttäjiä kohtaan on vähentynyt
Ajan­kohtai­sta

Pelko huumeiden käyttäjiä kohtaan on vähentynyt

Yli puolet alle 35-vuotiaista suomalaisista tuntee henkilökohtaisesti jonkun huumeiden käyttäjän, selviää THL:n vuoden 2018 Huumekyselystä.

Pelko huumeiden käyttäjiä kohtaan on vähentynyt Kuva 1 / 1 Kuva: ADOBE/AOP

Huumeiden käyttäjiä tunnetaan enemmän ja samalla pelätään vähemmän, selviää THL:n vuoden 2018 Huumekyselystä.

– Huumeet ovat tulleet entistä tutummaksi ilmiöksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhä useammalla on henkilökohtaista kosketuspintaa huumeiden käyttöön joko oman tai tuntemiensa ihmisten kokemusten kautta, kertoo tiedotteessa tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen THL:stä.

Hakkaraisen mukaan se, että huumeiden käyttö on aiempaa tutumpi ilmiö, vaikuttaa myös huumeiden käyttäjiin liittyviin pelkoihin.

Vuoden 2018 Huumekyselyssä 19 prosenttia vastaajista pelkäsi joutuvansa väkivallan kohteeksi muiden ihmisten huumeiden käytön vuoksi, kun vielä vuosituhannen alussa niin koki peräti 40 prosenttia vastaajista.

Huumekyselyn mukaan suuri osa, noin 80 prosenttia vastaajista hyväksyy huumeiden käyttäjille tarkoitetut terveysneuvontapisteet. Opioidiriippuvaisten hoidossa käytettävät korvaavat lääkkeet hyväksyy 65 prosenttia vastaajista.

Huumeiden käyttöhuoneisiin suhtaudutaan edellä mainittuja varauksellisemmin. Silti noin puolet hyväksyy ne täysin tai osittain.

– Suomalaisilla näyttää olevan valmiutta hyväksyä myös uusia toimenpiteitä huumehaittojen vähentämiseksi, Hakkarainen toteaa.

Lähes 90 prosenttia vastaajista hyväksyy esimerkiksi työpaikkojen huumetestit.

Huumeiden lisääntynyt käyttö voi johtaa terveysongelmien kasvuun

Kyselyn mukaan huumeiden kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet ja esimerkiksi yhä suurempi osa kannabista kokeilleista on jatkanut sen käyttöä. Kehitys näkyy varsinkin 25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla ja erityisesti ikäryhmän naisilla. Huumeiden kokeilu ja käyttö on silti naisilla harvinaisempaa kuin miehillä.

Huumeiden käytöstä aiheutuneet terveysongelmat ovat lisääntyneet samassa ikäryhmässä. Kymmenen vuotta sitten terveysongelmia oli kahdella prosentilla 25–34-vuotiaiden ikäryhmästä, mutta vuonna 2018 osuus oli noussut viiteen prosenttiin.

Lue myös

Noin kolme prosenttia vuoden 2018 vastaajista raportoi olleensa hoidossa päihteiden käytön takia. Aiemmin miehet olivat olleet hoidossa useammin kuin naiset, mutta ero oli tasoittunut vuonna 2018.

– Vaikka huumeiden käyttöön liittyvistä haitoista raportoivien osuus ei toistaiseksi kovin korkea olekaan, kehityssuuntaan on syytä kiinnittää huomiota. Jos huumeiden käyttö yleistyy edelleen, todennäköisesti myös erilaiset haitat ja palvelutarpeet lisääntyvät. Tilanteen hallitsemiseksi täytyy kehittää uusia keinoja ja toimintatapoja, sanoo THL:n erikoistutkija Karoliina Karjalainen.

THL:n Päihdetutkimuksen postikyselyä on toistettu noin neljän vuoden välein vuodesta 1992 alkaen. Vuoden 2018 Päihdetutkimukseen vastasi 3 229 suomalaista. Vastaajat olivat iältään 15–69-vuotiaita.

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.