1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Pienetkin muutokset lisäävät liikkumisreseptin käyttöä
Ajan­kohtai­sta 34/2015 vsk 70 s. 2055

Pienetkin muutokset lisäävät liikkumisreseptin käyttöä

Terveyskeskukset voivat saada aikaan nopeita muutoksia liikuntaneuvonnan käytäntöihin pienillä, suunnitelmallisilla työpanoksilla.

Tämä käy ilmi UKK-instituutin kehittämishankkeesta, johon osallistui neljä pirkanmaalaista terveyskeskusta vuosina 2011-2012.

Hanke onnistui parantamaan liikkumisreseptin tunnettuutta ja lisäsi sen käyttöä terveyskeskuksissa.

Kukin terveyskeskus nimesi moniammatillisen vastuutiimin, joka koordinoi puolivuotista liikuntaneuvonnan kehittämistyötä. Tutkimusryhmä tuki tiimejä tutortapaamisilla ja kirjallisella materiaalilla.

- Muutokset, joihin tarvitaan työyhteisö- ja organisaatiotason päätöksiä ja yhteistyötä, edellyttävät monipuolisempia ja pidempikestoisia toimia kuin tässä hankkeessa, dosentti, erikoistutkija Minna Aittasalo UKK-instituutista toteaa.

Perusterveydenhuollolla on merkittävä tehtävä edistää riskiryhmiin kuuluvien potilaiden liikkumista. Liikuntaneuvonta toteutuu kuitenkin vain osassa terveydenhuollon ammattilaisten potilaskontakteista ja on epäyhtenäistä.

Lue myös

Kaikkien sitoutuminen on tarpeen

Suurin haaste liikuntaneuvonnan kehittämishankkeessa oli aikapula. Vastuutiimin jäsenillä ei ollut riittävästi aikaa suunnitteluun, toimeenpanoon ja muun henkilökunnan osallistamiseen.

Aittasalon mukaan kaikkien liikuntaneuvontaa toteuttavien ammattiryhmien ja johdon täytyy sitoutua uusien käytäntöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Vastuutiimin sitoutuminen ei riitä.

› Lisätietoa liikkumisreseptistä:

www.ukkinstituutti.fi/liikkumisresepti

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen
ulla.toikkanen@laakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Olli Vapalahti: Uudessa virusvariantissa on huolestuttavia piirteitä

Vielä ei voi päätellä, miten hyvin eteläisessä Afrikassa havaittu variantti leviää erilaisissa olosuhteissa.

Tiedepääkirjoitus
Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?

Eteisvärinän seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta, kirjoittavat Mika Lehto ja Juhani Airaksinen.

Kolumni
Tunnustan

Taide selviää kaikesta, jopa somesta, vaikka fiktion voisi jo julistaa kuolleeksi, kirjoittaa Roope Sarvilinna.

Ajassa
THL kehottaa välttämään matkustamista eteläiseen Afrikkaan

Kyseessä on varotoimi uuden koronavirusvariantin varalta.

Tieteessä
Lupaavia lääke-ehdokkaita suolen mikrobiston suojaksi antibiooteilta

Tarkempi analyysi anti­bioottien tehosta suolistobakteereihin on tähän asti puuttunut.

Tieteessä
Hyödyttääkö geenimuutosten seulonta oireettomassa neutropeniassa?

Geenitutkimuksella yritettiin selvittää, onko tila oikeasti harmiton.