Lehti 6: Ajan­kohtai­sta 6/2013 vsk 68 s. 386 - 387

Psykiatria vaatii kokonaisvaltaista kohtaamista

Seniorituki ja työnohjaus auttavat käsittelemään psykiatrin työn henkistä kuormitusta, kertovat kokeneet psykiatrit. Kirjoitus on ensimmäinen Lääkärilehdessä julkaistavasta Erikoisalojen esittelyä -juttusarjasta.

Maria van der Meer

Psykiatria sopii uteliaalle ja kärsivälliselle ihmiselle, joka on kunnianhimoinen, mutta ei vaadi nopeita tuloksia, tiivistää LT, psykiatrian dosentti Tarja Melartin.

Hän jakaa työaikansa työskentelemällä vs. osastonlääkärinä HYKS:n psykososiaalisten hoitojen osaamiskeskuksessa, tekemällä psykoterapiatyötä yksityisvastaanotollaan ja toimimalla THL:n erikoistutkijana. HYKS:ssa Melartin kehittää muun muassa psykoterapian yhtenäistä hoitoonpääsyn arviointia.

Melartinin mukaan psykiatria tarjoaa nykyään varsinkin neurotieteistä, aivotutkimuksesta ja kognitiotieteistä kiinnostuneille paljon uutta, sillä kuvantamismenetelmien kehittyessä uutta tietoa saadaan jatkuvasti.

- Ala tarjoaa paljon myös heille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisen kohtaamisesta, mielen ymmärtämisestä ja tarinoista. Syvällinen ihmisten kohtaaminen on työssä aina läsnä.

Syksyllä Jorvin psykiatrian ylilääkärin virasta eläkkeelle jäänyt LL Mikko Roine pitää yksityisvastaanottoa ja tekee osa-aikaista viransijaisuutta.

- Psykiatrin työ on näköalapaikka ihmisen biopsykososiaaliseen kokonaisuuteen. Ala vaatii kiinnostusta ihmistä ja hänen elämäänsä kohtaan, eläytymiskykyä ja myös verbaalisia taitoja. Se ei ehkä sovi sellaiselle, joka on kovin kiinnostunut toimenpiteistä, hän kuvaa.

Työpaikkoja tarjolla

Erikoissairaanhoito on kärsinyt psykiatripulasta koko 2000-luvun ajan. Suurten ikäluokkien eläkkeelle jääminen vähentää yhä jatkossa psykiatrien määrää.

Roine arvioi, että nykyisessä tehokkuuden maailmassa psykiatristen sairauksien luonne voi tuntua haastavalta.

- Psykiatriset sairaudet ovat pitkäaikaisia eikä ratkaisevaa paranemista tapahdu välttämättä koskaan. Mutta samoin diabetes on pitkäaikaissairaus, jota lääkärin on tuloksellista hoitaa, vaikka se ei poistukaan, hän vertaa.

Psykiatrian alan tieto ja hoitomuodot ovat kehittyneet kovasti, mutta kaikkeen ei ole vielä tarjolla ratkaisuja.

- Psykiatrian tutkimuksessa on korostunut lääkehoidon tutkimus, mutta kaikki psykiatriassa ei istu siihen. Alan tietty arvoituksellisuus voi ehkä tuntua vaikealta erikoisalaa miettiessä, Roine pohtii.

Työnohjaus olennaista

Melartin arvioi, että alan vähäisempi houkuttelevuus saattaa johtua työn vaativuudesta nykyisissä tehokkuusvaatimuksissa.

- Julkisella sektorilla lääkärin rooli on usein muuttunut konsultiksi, joka tekee diagnoosin ja määrää lääkkeitä, mutta jolla ei välttämättä ole aikaa potilaan kohtaamiseen. Se on voinut syödä psykiatrian syvintä osaa.

Myös haastavat potilaat voivat näyttäytyä medisiinareille liian vaativilta.

- Kandeille pitäisi korostaa ehkä vieläkin enemmän, että psykiatriaan kuuluu olennaisesti seniorituki ja työnohjaus. Psykiatrin tulee pitää korostetusti huolta itsestään. Työssä olen intensiivisesti potilaalle läsnä, mutta vapaa-ajalla en kuormita itseäni työasioilla, Melartin sanoo.

- Psykiatria on hyvin moniulotteinen ja monipuolinen lääketieteen ala, LT, dosentti Tarja Melartin kertoo.

Psykiatripulalle ei näy loppua

➤ Suomessa on 1 081 työikäistä psykiatrian erikoislääkäriä, joista noin 60 % on naisia.

➤ 176:lla on psykoterapian erityispätevyys, 74:llä psykoterapian kouluttajan ja 65:llä yleissairaalapsykiatrian erityispätevyys.

Lue myös

➤ 2000-luvulla julkinen sektori on kärsinyt psykiatripulasta. Vuonna 2011 erikoissairaanhoidon psykiatrivaje oli 14,1 %.

➤ Psykiatrien määrä on vähenemässä eläköitymisen takia. Ennusteiden mukaan esimerkiksi HYKS:n erva-alueella vuonna 2025 erikoislääkärivaje on yli sata lääkäriä.

➤ Psykiatrian erikoislääkäreistä 45 % työskentelee sairaaloissa, 15 % terveyskeskuksissa, 5 % muualla kunta-alalla, 5 % valtiolla ja yliopistoissa, 20 % yksityisvastaanotoilla ja 10 % muualla, kuten säätiöissä.

Lähde: Lääkäriliitto

Plussia ja miinuksia

+ ihmisten syvällinen kohtaaminen

+ monipuoliset työmahdollisuudet (sairaala, avohoito, terapiatyö, kehittäminen, tutkimus)

+ laaja ja kehittyvä ala, edellyttää osaamista neurotieteistä humanistisiin tieteisiin, vuorovaikutuksessa korostuvat verbaaliset taidot

+ hoitosuhteiden luonti ja ylläpito voi olla antoisaa myös lääkärin näkökulmasta

- julkisen sektorin hoitopaineet, lausuntojen tehtailu

- oiretason diagnostiikka, kun ei vielä kattavaa tietoa sairauksien syistä

- vaatii kärsivällisyyttä

- käsityön puute

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030