1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Saatavuushäiriöstä ilmoittaminen Fimeaan muuttuu
Ajan­kohtai­sta

Saatavuushäiriöstä ilmoittaminen Fimeaan muuttuu

Myyntiluvanhaltijoiden saatavuushäiriöistä ilmoittamista Fimealle uudistetaan asteittain 1. lokakuuta alkaen.

Saatavuushäiriöstä ilmoittaminen Fimeaan muuttuu Kuva 1 / 1

Lääkärilehden 34/2019 Keskustelua-palstalla Päivi Ruokoniemi, Johanna Linnolahti ja Tuukka Tenhunen kirjoittivat olevan mahdollista, että lääkkeen saatavuuden tarkistamisesta tulee lääkäreille uusi, pysyvä käytäntö osaksi lääkkeenmääräämistilannetta.

Saatavuushäiriöstä ilmoittaminen Fimeaan muuttuu asteittain 1. lokakuuta alkaen, jolloin uudet ilmoituslomakkeet tulevat käyttöön.

Muutoksissa on otettu huomioon myyntiluvanhaltijoiden saatavuushäiriöilmoittamisen käytäntöjä yhdenmukaistavat ohjeet, jotka EU:n lääkevalvontaviranomaiset ovat yhteistyössä suunnitelleet.

Tavoitteena on myös kehittää saatavuushäiriöistä tiedottamista osana Fimean verkkosivujen lääkehaun uudistushanketta.

Häiriötiedottaminen helpottuu

Saatavuushäiriöilmoittamisen ohella Fimea kehittää omaa saatavuushäiriöistä tiedottamistaan. Häiriötiedot tuodaan entistä paremmin lääkettä määräävien ja toimittavien terveydenhuollon ammattilaisten saataville käytännön työssä.

Fimea uusii verkkosivuillaan olevan lääkehaun. Kerättyä dataa on myös tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää laajemmin, kun saatavuushäiriötiedot ovat käytettävämmässä muodossa.

Lääkevalmisteiden saatavuushäiriöt tulevat jatkossa lääkehaussa näkyväksi, jos haetulla lääkevalmisteella on parhaillaan saatavuushäiriö. Suoran linkin takaa pääsee myös saatavuushäiriötä koskeviin tarkempiin tietoihin, kuten häiriön arvioituun kestoon.

Lue myös

Saatavuushäiriöitä käsittelevälle sivulle tulee lisäksi oma hakukone, jonka avulla voi etsiä tiettyjä tuotteita tai vaikuttavia aineita ja niihin liittyviä saatavuustietoja. Kehitysprojektin on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa.

Fimea julkaisee tällä hetkellä vastaanottamansa myyntiluvanhaltijan ilmoitukset tilapäisistä saatavuushäiriöistä verkkosivuillaan pdf-muodossa. Saatavuushäiriölomakkeiden ja niiden liitetiedostojen julkaiseminen luetteloina verkkosivuilla lakkaa, kun uusi lääkehaku ja saatavuushäiriöhaku on saatu käyttöön.

Lisätietoja: Fimea.

Kuva: Panthermedia

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.