Ajan­kohtai­sta 10/1994 vsk 49 s. 1050

Sairaalapalvelujen laatuauditoinnit käynnistyvät Suomessa

Jorvin sairaalassa ja Sairaala Mehiläisessä ovat käynnistymässä Suomen ensimmäiset medical audit -tyyppiset laadunarvioinnit. Auditoinnissa arvioidaan sairaalan palvelujärjestelmän toimivuutta etukäteen määriteltyjen kriteerien perusteella. Ensi vaiheessa sairaalan henkilökunta arvioi omaa työtään vertaamalla sitä annettuihin hyvän laadun kriteereihin ja etsii kehittämiskohteita. 8-10 kuukautta kestävän sisäisen kehittämistyön jälkeen auditoinnin suorittaa ulkopuolinen riippumaton osapuoli. Jorvin ja Mehiläisen auditoinnit valmistuvat tämän vuoden lopulla.

Auditointihankkeen on käynnistänyt Oy Suomen Terveystutkimus Ab, joka toimii ensimmäisissä projekteissa ulkopuolisena auditoijana. Hankkeen taustalla on yhtiön pääomistajien, sairaanhoitopiirien, tarve saada yhtenäinen kriteeristö sairaalan palvelutason osoittamiseksi mm. kuntien kanssa tehtäviä palvelujen järjestämissopimuksia varten. Pohjana on King's Fund -säätiön kehittämä kriteeristö, jota on Englannissa sovellettu yli 200 sairaalan auditointiin. Hanketta tukee professori Mats Brommelsin johtama asiantuntijaryhmä, jossa ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, STAKES ja Suomen Kuntaliitto sekä Suomessa käynnissä olevat suuret laatuprojektit.

Audit-menetelmät ovat tavallisia teollisuuden laadunarvioinnissa, jossa lopputuloksena on tavallisesti tuotteen saama laatutodistus. Suomen Terveystutkimuksen hankkeeseen osallistuva Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkö Asko Rytkönen vertaa auditointia auton katsastukseen: siinä arvioidaan toiminnan kannalta oleelliset järjestelmän osat. Nyt käynnistyvissä auditointiprojekteissa tavoitteena on paljolti saada keinoja toiminnan sisäiseen kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen, mutta "katsastustodistus" on yhä tärkeämpi tulevaisuudessa laadun osoittamiseksi palvelujen rahoittajalle. Sairaala Mehiläisen toimitusjohtaja Vesa Ekroos toteaakin, että ulkomaiset vakuutusyhtiöt ja asiakkaat ovat yksi tärkeä syy auditoinnin käynnistämiseen sairaalassa.

Lue myös

Kirjoittajat

Marianne Jansson

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030