Lehti 10: Ajan­kohtai­sta 10/1999 vsk 54 s. 1269

Sairaanhoitajapäivät 1999: Viralliset suositukset hoitohenkilöstön määristä puuttuvat

Suomen Sairaanhoitajaliiton puheenjohtajan Katriina Laaksosen mukaan olisi ensiarvoisen tärkeää saada viralliset suositukset hoitohenkilöstön määristä. Kun päätösvalta ja kustannusvastuu on siirtynyt kunnille, ratkaisut tehdään pääosin käytettävissä olevien varojen eikä väestön tarpeiden pohjalta. Potilaat ovat erittäin eriarvoisessa asemassa terveydenhuoltopalvelujen suhteen.

- Erikoisairaanhoidon potilaat siirretään erilaisten toimenpiteiden jälkeen mahdollisimman nopeasti jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon, mitä ei ole otettu huomioon henkilöstömäärissä eikä koulutustason vaatimuksissa. Samalla kun hoitotyön henkilöstömääriä on vähennetty, on yksittäisen sairaanhoitajan työn vaativuus kasvanut. Useimmissa kunnissa on palkattu hoitohenkilöstöä näennäisin pienin kustannuksin, mikä merkitsee kouluttamattoman työvoiman käyttöä - sen riskejä ei ole tiedostettu riittävästi, sanoi Katriina Laaksonen.

Laaksonen totesi, että osastonhoitajien koulutus olisi muutettava korkeakoulupohjaiseksi. Sairaanhoitajan koulutukseen ei juurikaan sisälly hallinnollisten ja johtamistaitojen opetusta, vaikka osastonhoitajalla voi olla vastuullaan esimerkiksi 50 työntekijää. Sairaanhoitajilta vaaditaan yhä monipuolisempia taitoja, mutta koulutuksesta on poistettu erikoistumisen mahdollisuus koulutusuudistuksen johdosta. Laaksonen korosti, että sairaanhoitajilla tulisi olla edelleen mahdollisuus erikoistua tietylle terveydenhuollon alueelle.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030