Lehti 9: Ajan­kohtai­sta 9/1999 vsk 54 s. 1109

Säteilyannokset pienentyneet vähän isotooppitutkimuksissa

Säteilyturvakeskuksen uuden selvityksen mukaan Suomessa tehtiin vuonna 1997 kaikkiaan 51 700 isotooppitutkimusta ja annettiin 2 240 isotooppihoitoa - määrät eivät ole muuttuneet olennaisesti kolmen viime vuoden aikana. Isotooppitutkimuksista potilaille aiheutuvat säteilyannokset ovat pienentyneet hieman viime vuosina, mikä johtuu siitä, että sairaaloissa on opittu kiinnittämään entistä enemmän huomiota tutkimuksissa käytettäviin radioaktiivisiin aineisiin. Potilaiden säteilyannokset vaihtelevat kuitenkin samoissa tutkimuksissa, koska sairaalat käyttävät radioaktiivisia aineita eri määriä.

Isotooppitutkimuksissa käytetään erilaisia radioaktiivisia aineita, jotka hakeutuvat kemiallisten ominaisuuksiensa perusteella eri elimiin. Tutkittavasta elimestä saadaan tietoa, kun ainetta seurataan gammakameralla. Säteilyannosten pienentyminen johtuu ennen kaikkea siitä, että sairaalat ovat ryhtyneet käyttämään lääkeaineita, jotka aiheuttavat pienemmän säteilyannoksen kuin aiemmin käytetyt lääkevalmisteet: esimerkiksi jodi 131 -isotooppi on korvattu usein teknetium 99m- ja jodi 123 -isotoopeilla.

Lue myös

Isotooppitutkimusten määrä väheni Suomessa jyrkästi 1980-luvulla. Vuonna 1982 tehtiin yli 85 000 tutkimusta eli lähes 40 % enemmän kuin nykyisin. Tutkimusten määrän väheneminen johtui ennen muuta uusien korvaavien menetelmien - kuten ultraäänitutkimusten ja magneettikuvausten - yleistymisestä. Suomessa tehdään 10 tutkimusta 1 000 asukasta kohden, mikä on hieman vähemmän kuin Ruotsissa, jossa tehtiin vuoden 1993 tilaston mukaan 13 tutkimusta 1 000 asukasta kohden. Lähes puolet Suomessa tehtävistä isotooppitutkimuksista on luuston tutkimuksia. Lisäksi tutkitaan mm. keuhkoja, munuaisia, sydäntä ja kilpirauhasia. Säteilyannokset vaihtelevat eri elinten tutkimuksissa.

Säteilyturvakeskus on selvittänyt isotooppitutkimusten lukumääriä, tutkimuksissa käytettyjä aineita ja potilaille aiheutuneita säteilyannoksia neljä kertaa 1970-luvun puolivälin jälkeen. EU:n direktiivi säteilyn lääketieteellisestä käytöstä määrää, että jatkossa tällaisia selvityksiä on tehtävä säännöllisesti kaikissa EU-maissa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030