1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sote-malli sopii lääkäreille
Ajan­kohtai­sta

Sote-malli sopii lääkäreille

– Hoitotakuun kiristäminen pitää toteuttaa mahdollisimman pian, Lääkäriliiton Heikki Pärnänen muistuttaa.

Sote-malli sopii lääkäreille Kuva 1 / 1

– Isoja yllätyksiä ei tullut, kommentoi Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen hallitusneuvottelijoiden aikaansaamaa sote-linjausta.

Sote-palveluiden järjestäminen aiotaan koota 18 itsehallinnolliselle maakunnalle. Pärnänen ennusti maanantaina, että juuri näin tulee käymään.

Lääkäriliiton näkökulmasta 18 maakuntaa palvelujen järjestäjänä on määrällisesti tarpeettoman paljon, mutta kuitenkin parempi kuin nykyiset parisataa terveydenhuollon järjestäjänä toimivaa kuntaa ja kuntayhtymää.

Pärnänen pitää hyvänä sitä, ettei maakunnista tule ainakaan tässä vaiheessa niin monialaisia kuin viime hallituskaudella kaavailtiin. Sote-palvelujen ohella niihin suunnitellaan tällä erää pelastustoimea ja ensihoitoa.

– Ympäristöterveydenhuolto kuuluisi kyllä luontevana osana maakuntien tehtäviin.

Sote-uudistusta Lääkäriliitto pitää välttämättömänä.

Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut.

Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisen komitean toimesta maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen.

Näitä suunnitelmia Pärnänen pitää odotusten mukaisina.

"Perusterveydenhuoltoa vahvistettava muilla keinoin"

Valinnanvapaus ei laajenekaan.

Maakunnat tuottavat hallitusneuvottelijoiden linjauksen mukaan palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina.

Valinnanvapauden laajeneminen ei ollut Pärnäsen mukaan kynnyskysymys. Liitto tuki laajentamista edellisellä hallituskaudella siksi, että se nähtiin keinoksi lisätä perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta.

– Nyt täytyy huolehtia siitä, että perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus paranee muilla keinoin jo ennen hallintouudistusta.

Lääkäriliitto on ehdottanut hoitotakuun merkittävää kiristämistä, mikä edellyttää lisäresursointia.

– Tämä pitää toteuttaa mahdollisimman pian.

"Ei erillisratkaisua pääkaupunkiseudulle"

Kahdesta linjauksesta Pärnänen kuitenkin yllättyi.

Lue myös

Hallituksen jatkoselvittelyyn jäi kuntien mahdollisuus toimia tuottajina, vaikka palveluiden perusjärjestäjä ja tuottaja on maakunnallinen organisaatio.

Pieni yllätys on myös se, että hallitus selvittää Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa.

– Muut isot kaupungit eivät ymmärrettävästi näe tätä hyvänä. On selvää, että jos pääkaupunkiseutu saa erillisratkaisun, Turku, Tampere ja Oulu huutavat kohta perässä, että miksei meille myös.

Pääkaupunkiseudun erillisasemaa selvitettiin jo viime hallituskaudella ja todettiin, ettei siihen löytynyt tarkoituksenmukaista ratkaisua.

– Veikkaan, että näin siinä tulee käymään tälläkin kertaa.

Kuva: Vesa-Matti Väärä

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Apulaisoikeusasiamies puuttui HUS:n ohjeisiin

Selvittelyssä on HUS:n poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamista koskeva ohjeistus.

Ajassa
Leuproreliinin käsittelyvirheet syyniin

Euroopan lääkevirasto on saanut ilmoituksia depot-valmisteita koskevista käsittelyvirheistä.

Ajassa
Sairauspoissaolojen Käypä hoito julkistetaan elokuussa

Yksittäisten sairauksien aiheuttamiin työkyvyn menetyksiin ei oteta kantaa.

Liitossa
Lääkäriliitolta uusi tiedepoliittinen ohjelma

Ohjelman tavoite on tuoda esiin lääketieteelliseen tutkimukseen liittyviä ongelmia ja kehittämisehdotuksia.

Ajassa
Tyräkirurgialle valtakunnallinen laaturekisteri

Tyräkirurgia elää muutoskautta maailmanlaajuisesti.

Blogi
Parisuhdeaikaa

Päivystyksiä tai ei, parisuhteelle jää lääkäriperheen arjessa aivan liian vähän aikaa, kirjoittaa Terhi Savolainen.