1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sote-uudistus purkaa paikalliset sopimukset
Ajan­kohtai­sta

Sote-uudistus purkaa paikalliset sopimukset

Muutoksia voi tulla myös esimerkiksi palkkaan, työnkuvaan ja työaikaan.

Sote-uudistus purkaa paikalliset sopimukset Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Sote-uudistus tuo haasteita kuntasektorilla työskentelevien lääkärien asemaan. Lääkärisopimus siirtyy uusille hyvinvointialueille, mutta paikalliset sopimukset irtisanotaan työnantajan vaihtuessa, kertoi Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm. Hän puhui Lääkärilehti Forum -verkkoseminaarissa, joka järjestettiin maanantaina 27. syyskuuta.

– Luottamusmiesten solmimat paikalliset sopimukset ovat olleet yleensä parempia kuin mistä Lääkärisopimus lähtee, Lindholm sanoi.

Palvelussuhteen minimiehdot tulevat Lääkärisopimuksesta ja koskevat muun muassa työaikaa, palkkausta ja päivystystä. Kunnissa ja kuntayhtymissä on kuitenkin paljon paikallisia sopimuksia. Lindholmin mukaan niiden synkronointi uuden työnantajaorganisaation puitteissa tulee vaatimaan aikamoista yhteensovitusta.

Uusi työnantaja tekee tarvittaessa uudet sopimukset yhteistyössä luottamusmiesten kanssa.

Työnantajien vaihtuminen vaikuttaa myös palkkausjärjestelmiin. Nykyisellään palkkausjärjestelmissä on eroja perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Lisäksi palkkaan vaikuttavat paikalliset sopimukset, joissa on maksettu eri tavoin esimerkiksi lisistä.

– Uusi työnantaja joutuu rakentamaan uuden palkkausjärjestelmän. Isoin kysymys on se, että tehtäväkohtaisen palkan pitää olla sama. Tällä hetkellä tehtäväkohtaiset palkat eroavat erittäin paljon työnantajaorganisaatioissa, Lindholm totesi.

Kun palkkaharmonisaatiota aletaan tehdä, se pitää Lindholmin mukaan tehdä vastaamaan korkeinta tasoa. Tämä asettaa haasteita uusille työnantajille.

– Lähtökohta on se, että kenenkään kokonaispalkka ei laske, mutta palkkaelementteihin voidaan joutua tekemään muutoksia.

Vaikutuksia työajan joustoihin ja osa-aikaisuuteen

Lisäksi työnantajan vaihdos voi vaikuttaa työaikaan. Säännöllinen työaika on sama kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä, mutta eroja on paikallisesti työaikojen joustoissa ja osa-aikaisuuksien myönnössä. Nämä joudutaan nyt synkronisoimaan, sanoi Lindholm.

– On mahdollista, että tehdään isoja linjauksia siitä, millaisiin joustoihin ja osa-aikaisuuksiin työnantajan on mahdollista myöntyä.

Tammikuussa 2023 sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen henkilöstö kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy uusien hyvinvointialueiden palvelukseen. Tämä tarkoittaa yli 170 000 henkilöä, joista reilu 15 000 on lääkäreitä, mukaan lukien hammas- ja eläinlääkärit.

Lue myös

Työnantajien määrä supistuu ja niiden koko kasvaa merkittävästi.

Voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät siirtymähetkellä automaattisesti.

– Uudella työnantajalla on kuitenkin oikeus myöhemmin tehdä muutoksia. Tehtäviin ja työnkuvaan voi tulla muutoksia, kertoi Lindholm.

Sote-uudistukseen liittyykin vielä useita isoja asioita, joita tulee selvittää ja joihin tulee muodostaa kanta, sanoi Lindholm. Yksi olennainen kysymys on, miten työsuhteen ehdot määräytyvät lähinnä siinä vaiheessa, kun lähtee kilpailuttamaan ja vaihtamaan työnantajaa.

Lääkärilehti Forum -verkkoseminaarin aiheena oli Lääkäri työelämässä, ja tallenne siitä tulee nähtäväksi seminaarin verkkosivulle myöhemmin.

28.9.2021 klo 11.16 Laura Lindholmin titteli korjattu.

Kirjoittajat
Tiiamari Pennanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Sappitiehytsairaus PSC on yleisin Suomessa, syystä ei selvyyttä

Taudilla on yhteys tulehduksellisiin suolistosairauksiin.

Ajassa
Lääkäriliitto: Tietoturva tasapainotettava hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden kanssa

Hoitavalla lääkärillä tulee olla aina saatavilla kaikki tieto, mitä tarvitaan hyvään hoitoon.

Ajassa
Yhden sote-valvontaviraston malli jälleen esillä

STM:n työryhmä katsoo, että uusi virasto tulisi perustaa mahdollisimman pian.

Ajassa
Työntekijä urkki Turussa potilastietoja

Kohteina pääasiassa työkaverit kaupunginsairaalassa.

Ajassa
Maine ja kieli selittävät Latvian suosiota

Ulkomailla opiskelussa parasta on Elina Hirvosen mielestä uusien näkökulmien löytyminen.

Tieteessä
Ateroskleroottisen valtimotaudin riski pienenee merkittävästi ruokavaliomuutoksin

Keskeistä on LDL-kolesterolipitoisuuden pienentäminen rasvan laatua muuttamalla.