Ajan­kohtai­sta

Statiinit voivat lisätä pehmytkudosvammojen riskiä

Statiinien käyttäjillä havaittiin muita enemmän nyrjähdyksiä, venähdyksiä ja sijoiltaanmenoja.

Kuvio 1
http://www.laakarilehti.fi/pics/kavely.jpg

Statiinien käyttäjillä havaittiin JAMA Internal Medicine -lehdessä julkaistussa teksasilaistutkimuksessa kohonnut nyrjähdysten, venähdysten ja sijoiltaanmenojen riski. Myös tuki- ja liikuntaelimistön kivut olivat tavallista yleisempiä statiineja käyttävillä tutkittavilla.

Haittoja ilmeni yhdellä 37–58:sta statiinien käyttäjästä (NNH).

Tutkimuksessa oli mukana noin 7 000 statiinien käyttäjää ja vastaava määrä ei-käyttäjiä. Tutkittavat valikoitiin yhtenevien taustatietojen perusteella sotilasterveydenhuollon piirissä olevista 30–85-vuotiaista. Mukana oli aktiivipalveluksessa olevia, veteraaneja sekä heidän perheenjäseniään.

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että statiinilääkitys voi aiheuttaa lihasheikkoutta sekä vähentää kestävyyttä liikunnan yhteydessä, joskin myös vastakkaisia tuloksia on raportoitu. Haittojen taustalla on arvioitu olevan statiinien vaikutus koentsyymi Q10:n ja selenoproteiinin tuotantoon sekä soluhengitysketjuun ja apoptoosigeeneihin.

Pehmytkudosvammojen riski on vähemmän tunnettu haittavaikutus, joka vaatii tutkijoiden mukaan lisätutkimusta, erityisesti fyysisesti aktiivisilla henkilöillä.

Tiina Lautala
Kuva: Panthermedia

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030