1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. STM julkisti päihde- ja riippuvuusstrategian
Ajan­kohtai­sta

STM julkisti päihde- ja riippuvuusstrategian

Strategia linjaa yhteisen kehittämistyön, tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuoteen 2030.

STM julkisti päihde- ja riippuvuusstrategian Kuva 1 / 1 Kuva: Panthermedia

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut päihde- ja riippuvuusstrategian.

Sen tavoite on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä huumausaineiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa ikäryhmissä.

Strategian ydinajatus on, että päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuvia haittoja voidaan ehkäistä ja hoitaa nykyistä paremmin. Työssä onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaista suunnittelua ja tehokkaita toimia eri aloilla.

– Päihde- ja riippuvuushaitat ja -ongelmat kuormittavat laajalti yhteiskuntaa ja lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Olen tyytyväinen siitä, että koronaepidemiasta huolimatta suuri joukko alan toimijoita on voinut osallistua strategian valmisteluun. Samaa yhdessä tekemistä tarvitaan myös strategian toimeenpanossa", sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) strategian julkistamistilaisuudessa tiedotteen mukaan.

Strategia sisältää kokonaisuuden ennaltaehkäisevistä, koko väestöön kohdentuvista toimista ja haittojen vähentämisestä aina yksilöiden päihde- ja riippuvuusongelmien hoitoon ja kuntoutukseen. Strategiassa on otettu huomioon myös digipelaaminen, päihtymiseen käytettävät lääkkeet ja muut aineet.

Päihde- ja riippuvuusstrategian painopisteet

Päihde- ja riippuvuusstrategiassa on viisi painopistettä:

1. Vahvistetaan päihteitä käyttävien, riippuvuushaittoja kokevien ja päihdepalveluiden piirissä olevien ihmisten sekä heidän läheistensä oikeuksien toteutumista.

2. Vahvistetaan yhteistyötä, tiedonkulkua, asiantuntemusta ja tietoperustaa

3. Tehostetaan alkoholi-, tupakka- ja nikotiini, huumausaine- ja rahapelipoliittisia toimia.

4. Varmistetaan ehkäisevän päihdetyön ja päihde- ja riippuvuuspalveluiden laatu, saavutettavuus ja saatavuus.

Lue myös

5. Varmistetaan päihde- ja riippuvuusasiantuntemus ja yhteistyövaltioneuvostotasolla.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan eri seurantamittareilla kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumausaineiden käyttöä sekä rahapelaamista ja niistä aiheutuvia haittoja seurataan erillisten indikaattoreiden avulla.

Valmistelusta on vastannut sosiaali- ja terveysministeriö. Painopisteet, tavoitteet ja toimet päihde- ja riippuvuushaittojen vähentämiseksi on valittu eri sidosryhmien kuulemisissa esiin tulleiden asioiden ja näkemysten perusteella.

Strategia on tehty osana pääministeri Sanna Marinin (sd.)hallitusohjelmaa.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.