1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. STM kokosi yhteen yli 500 sote-indikaattoria
Ajan­kohtai­sta

STM kokosi yhteen yli 500 sote-indikaattoria

Tietoa väestön voinnista ja palvelujen vaikuttavuudesta, kustannuksista ja tehokkuudesta tuottaa Suomessa moni taho.

STM kokosi yhteen yli 500 sote-indikaattoria Kuva 1 / 1

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden mittariston.

Sen avulla voi kuvata väestön hyvinvointia, arvioida palvelujen tarvetta ja seurata palvelujen laatua, vaikuttavuutta, kustannuksia ja tehokkuutta.

Mittariston on koonnut Vaikuttavuus- ja kustannustieto -ryhmän toimeenpanoryhmä osana sote-uudistuksen valmistelua. Sitä voi käyttää missä tahansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallissa.

Mittaristoon on koottu yli 500 indikaattoria. Mukana ovat tiedot siitä, mistä indikaattorit ovat saatavilla.

Esimerkiksi: Huoltosuhdemittarin saa Tilastokeskuksen väestötilastosta. Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuuden kertoo THL:n FinSote-tutkimus. Tieto erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuudesta löytyy Kelan tilastosta.

Rintasyövän viiden vuoden suhteellisen elossaololuvun kertoo Syöpärekisteri. Yläkoululaisten ylipainotieto löytyy THL:n Kouluterveyskyselyn tuloksista. Skitsofreniapotilaiden ylikuolleisuustietoa on OECD:n Health at a Glance -raportissa.

Ja niin edelleen. Koko mittaristo on koottu excel-taulukoksi STM:n sivuille.

Lue myös

Mittaristo on STM:n mukaan tarkoitettu kansalliseen ohjaukseen, soveltuvasti palvelujen järjestämisen ja tuotannon johtamiseen, suunnitteluun ja seurantaan sekä järjestäjien ja tuotantoyksiköiden väliseen vertailuun ja valvontaan.

Yhtenäisen, kattavan tietopohjan käyttäjiä ovat erityisesti valtioneuvosto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjät, valvontaviranomaiset ja soveltuvasti palvelujen tuottajat.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Uusi Lääkärisopimus astuu voimaan

Palkkaratkaisu on työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen ja tuo 3,04 prosentin palkankorotukset sopimuskauden aikana.

Ajassa
Suojavarusteissa alkaa janottaa

Työ koronaterveys­asemalla on jatkuvaa päivystystä.

Kolumni
Kun tutkimuksesta tulee ase

Esijulkaisuja käytetään misinformaation ja salaliittoteorioiden polttoaineena, kirjoittaa Johanna Vehkoo.

Tieteessä
Kuinka tunnistan gerastenian

Gerastenian tunnistaminen auttaa ennusteen arvioinnissa.

Tieteessä
Lasten ADHD-lääkehoito on yleistynyt

Erot poikien ja tyttöjen lääkkeiden käytössä ovat edelleen verrattain suuria.

Tieteessä
Lääkkeiden käytön lisääntyminen näkyy ympäristössä

Lääkeainejäämiä esiintyy Suomessakin mitattavina pitoisuuksina sekä luonnonvesissä että puhdistamolietteessä.