Ajan­kohtai­sta

Strategia päivittyi – sotelle lisää painoa

Perustehtävä ja arvoperusta säilyvät ennallaan.

Pekka Nykänen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Lääkäriliiton valtuuskunta on hyväksynyt liiton strategian päivityksen vuosille 2022–24.

Strategian ytimeen nousee kolme painopistettä.

Ensimmäinen on liiton säilyttäminen relevanttina kaikille jäsenille. Painotusta perustelevat lääkärien toimintaympäristön ja jäsenkunnan muutokset. Tavoite on varmistaa, että liiton palvelut ja tuki jäsenille pysyvät ajassa kiinni.

Toinen painopiste on edunvalvonta sote-uudistuksessa. Uudistus on merkittävin terveydenhuollossa vuosikymmeniin ja vaikuttaa suurimpaan osaan jäseniä.

Kolmas painopiste on nimeltään vastuullinen Lääkäriliitto. Liitto haluaa olla mukana rakentamassa tasa-arvoista terveydenhuoltoa ja varmistaa, että lääkärien näkemykset kuuluvat yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Arvoperusta ennallaan

Uudistuksia tulee erityisesti liiton viestintään. Sitä systematisoidaan ja merkitystä edunvalvonnassa nostetaan.

Strategian toteuttamiseen laadittu suunnitelma toimii liiton toiminta- ja taloussuunnitelman pohjana.

Lue myös

Painopisteille on myös laadittu mittarit. Niihin kuuluvat muun muassa jäsenten tyytyväisyys liittoon, ansiokehitys ja lääkärien työhyvinvointikyselyt. Mittarit on valittu niin, että liitto voi niihin aidosti vaikuttaa.

Lääkäriliiton perustehtävä ja arvoperusta pysyvät ennallaan.

Keskipisteessä ovat korkea ammattitaito, ihmisyys, elämän kunnioittaminen, eettisyys ja kollegiaalisuus.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030