1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Suurin osa oppilaista viihtyy koulussa
Ajan­kohtai­sta

Suurin osa oppilaista viihtyy koulussa

Opiskelusta pitävät etenkin ammattioppilaitosten pojat, kertoo Kouluterveyskysely.

Suurin osa oppilaista viihtyy koulussa Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Oppilaat kokevat pääosin olevansa tyytyväisiä elämäänsä, ja yhä useammilla on hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa.

Yli puolet oppilaista pitää koulunkäynnistä. Koulussa viihtyvät erityisesti 4. ja 5. luokan oppilaat sekä ammattioppilaitosten opiskelijat, etenkin pojat. Tiedot selviävät tuoreesta Kouluterveyskyselystä.

Koulu-uupumusta kokevat yleisimmin tytöt perusopetuksen 8. ja 9. luokilla ja lukioissa (20 prosenttia).

Kiusaamista ilmenee edelleen

Koulukiusatuksi tuleminen ei ole merkittävästi muuttunut vuodesta 2017, mutta kymmenessä vuodessa se on vähentynyt etenkin 8. ja 9. luokilla.

Kiusatuksi vähintään kerran viikossa kertoo joutuneensa seitsemän prosenttia 4. ja 5. luokan oppilaista, kuusi prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista, prosentti lukiolaisista sekä neljä prosenttia ammattiin opiskelevista.

Pojat kokevat fyysistä uhkaa enemmän

Kouluterveyskyselyssä selvitettiin aiempaa laajemmin häirinnän ja väkivallan kokemuksia. Pojilla on tyttöjä enemmän fyysisen uhan kokemuksia.

Tytöt kokevat poikia yleisemmin seksuaalista häirintää ja väkivaltaa sekä henkistä tai fyysistä väkivaltaa perheessä.

Tytöt kertovat poikia yleisemmin kokemastaan väkivallasta aikuiselle.

Pojat kokevat saavansa tyttöjä useammin apua ja tukea väkivallan kokemuksiin koulun aikuisilta ja palveluista koulun ulkopuolelta.

Aamupala jää usein väliin

Aamupalan syömättä jättäminen on edelleen yleistä.

Lue myös

Peruskoulun 4. ja 5. luokan oppilaista 26 prosenttia, 8. ja 9. luokan oppilaista 41 prosenttia, lukiolaisista 35 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 53 prosenttia kertoo, ettei syö aamupalaa jokaisena kouluviikon aamuna.

Noin joka kolmas 8.- ja 9.-luokkalainen, lukiolainen tai ammattiin opiskeleva ei syö koululounasta päivittäin.

Vapaa-ajalla hengästyttävää liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa harrastavien nuorten osuus on hieman lisääntynyt.

Humalajuominen vähenee

Ylipainoisten osuus on pysynyt samalla tasolla vuoteen 2017 verrattuna.

Nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt vuosikymmenen aikana etenkin ammattiin opiskelevilla nuorilla.

Keväällä 2019 toteutettuun Kouluterveyskyselyyn vastasi yli 260 000 oppilasta.

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.