1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Suurin osa oppilaista viihtyy koulussa
Ajan­kohtai­sta

Suurin osa oppilaista viihtyy koulussa

Opiskelusta pitävät etenkin ammattioppilaitosten pojat, kertoo Kouluterveyskysely.

Suurin osa oppilaista viihtyy koulussa Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Oppilaat kokevat pääosin olevansa tyytyväisiä elämäänsä, ja yhä useammilla on hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa.

Yli puolet oppilaista pitää koulunkäynnistä. Koulussa viihtyvät erityisesti 4. ja 5. luokan oppilaat sekä ammattioppilaitosten opiskelijat, etenkin pojat. Tiedot selviävät tuoreesta Kouluterveyskyselystä.

Koulu-uupumusta kokevat yleisimmin tytöt perusopetuksen 8. ja 9. luokilla ja lukioissa (20 prosenttia).

Kiusaamista ilmenee edelleen

Koulukiusatuksi tuleminen ei ole merkittävästi muuttunut vuodesta 2017, mutta kymmenessä vuodessa se on vähentynyt etenkin 8. ja 9. luokilla.

Kiusatuksi vähintään kerran viikossa kertoo joutuneensa seitsemän prosenttia 4. ja 5. luokan oppilaista, kuusi prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista, prosentti lukiolaisista sekä neljä prosenttia ammattiin opiskelevista.

Pojat kokevat fyysistä uhkaa enemmän

Kouluterveyskyselyssä selvitettiin aiempaa laajemmin häirinnän ja väkivallan kokemuksia. Pojilla on tyttöjä enemmän fyysisen uhan kokemuksia.

Tytöt kokevat poikia yleisemmin seksuaalista häirintää ja väkivaltaa sekä henkistä tai fyysistä väkivaltaa perheessä.

Tytöt kertovat poikia yleisemmin kokemastaan väkivallasta aikuiselle.

Pojat kokevat saavansa tyttöjä useammin apua ja tukea väkivallan kokemuksiin koulun aikuisilta ja palveluista koulun ulkopuolelta.

Aamupala jää usein väliin

Aamupalan syömättä jättäminen on edelleen yleistä.

Lue myös

Peruskoulun 4. ja 5. luokan oppilaista 26 prosenttia, 8. ja 9. luokan oppilaista 41 prosenttia, lukiolaisista 35 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 53 prosenttia kertoo, ettei syö aamupalaa jokaisena kouluviikon aamuna.

Noin joka kolmas 8.- ja 9.-luokkalainen, lukiolainen tai ammattiin opiskeleva ei syö koululounasta päivittäin.

Vapaa-ajalla hengästyttävää liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa harrastavien nuorten osuus on hieman lisääntynyt.

Humalajuominen vähenee

Ylipainoisten osuus on pysynyt samalla tasolla vuoteen 2017 verrattuna.

Nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt vuosikymmenen aikana etenkin ammattiin opiskelevilla nuorilla.

Keväällä 2019 toteutettuun Kouluterveyskyselyyn vastasi yli 260 000 oppilasta.

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Vakavia psyykkisiä sairauksia sairastavien fyysisten sairauksien hoito ontuu

Fyysisen terveyden ongelmat ja niihin liittyvä ennenaikainen kuolleisuus ovat yleisiä vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavilla.

Ajassa
Aivohalvauspotilaiden hoito paremmaksi tekoälyn avulla

Tekoälyn avulla kehitetään hoitoprosessia, jotta potilaille voidaan tarjota yksilöllistä hoitoa.

Ajassa
Rintasyöpälääke letrotsolia saa taas

Alkusyksystä vaivannut saatavuushäiriö on ohi.

Blogi
Oi neuvola, miten sinua kaipaan!

On ihan turha vedota siihen, että lapsen vanhemmat ovat lääkäreitä, kirjoittaa Laura Seppälä Baltimoresta.

Tieteessä
Nuori nukkuu myrskyn silmässä

Nuoruus on dramaattinen ajanjakso aivojen kehityksessä, mikä näkyy myös unessa.

Kommentti
Priorisoidaankin ihan toisin

– Jatkuvien organisaatiomuutosten kustannusvaikuttavuutta ei koskaan selvitetä, ihmettelee Eija Kalso.