Ajan­kohtai­sta

Synnytystoiminta loppuu Oulaskankaalla

Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta päättyy 31.12.2018 mennessä. Oulaskankaan synnytyksiä aletaan ohjata OYS:iin.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1

Valvira on arvioinut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pyynnöstä uudelleen Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan edellytykset sekä lain- ja asetuksen mukaisuuden. Uusi käsittely ei kuitenkaan muuttanut aiempaa, Valviran jo vuonna 2016 tekemää päätöstä. Korkeimman hallinto-oikeuden huhtikuussa 2018 tekemän päätöksen mukaisesti Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta päättyy 31.12.2018 mennessä.

Valviran vuonna 2016 tekemässä päätöksessä Oulaskankaan synnytystoiminta määrättiin lopetettavaksi laadun vuoksi. Valviran arvion mukaan synnytystoiminta ei täyttänyt terveydenhuoltolain ja sen alaisen päivystysasetuksen asettamia vaatimuksia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valitti päätöksestä ensin hallinto-oikeuteen ja sittemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta huhtikuussa 2018 korkein hallinto-oikeus päätyi asiassa Valviran kannalle ja edellytti synnytystoiminnan lopettamista 31.12.2018 mennessä.

PPSHP:ssä toivottiin viimeiseen saakka Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan jatkuvan. Hoidon laatua parannettiin usean vuoden ajan muun muassa lisäämällä resursseja ja tehostamalla henkilöstön täydennyskoulutusta. Keväällä 2018 STM:lle toimitetussa synnytystoiminnan poikkeuslupa-anomuksessa sairaanhoitopiiri sitoutui vielä kehittämään toimintaa perustamalla aikuisten tehostetun valvonnan yksikön Oulaskankaalle.

Lokakuussa 2018 PPSHP pyysi Valviralta Oulaskankaan synnytystoiminnan laadun uudelleen arviointia tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ja -suunnitelmien pohjalta. Kiireellisesti suorittamassaan uudessa arvioinnissa Valvira ei kuitenkaan nähnyt perusteita muuttaa aikaisempaa päätöstään.

Valviran päätöksen mukaan Oulaskankaan sairaalassa ei ole KHO:n 23.4.2018 antaman päätöksen jälkeen tehty eikä suunniteltu tehtävän sellaisia olennaisia muutoksia toimintaan, joilla synnytystoiminnan laatua ja potilasturvallisuutta olisi parannettu ratkaisevasti. Toiminta ei myöskään täytä valtioneuvoston asetuksessa kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annettuja vaatimuksia tehohoidon eikä soveltuvan kirurgisen erikoisalan ja radiologian päivystyksen osalta.

Synnytykset siirtyvät OYS:iin

Oulaskankaan sairaalan synnytyksiä aletaan ohjata OYS:iin. Vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan kaikki synnyttäjät mahtuvat ongelmitta OYS:iin.

Lue myös

– On valitettavaa, ettei Oulaskankaan synnytystoimintaa saatu jatkaa. Meillä on kuitenkin OYS:ssa riittävät resurssit, tarpeeksi tilaa ja osaavaa henkilökuntaa, joten pystymme ottamaan sairaalaan aiemmin Oulaskankaalla synnyttäneet äidit. Potilasturvallisuus ei vaarannu eikä kenenkään tarvitse olla asian vuoksi huolissaan, toteaa Korpelainen.

Hänen mukaansa PPSHP alkaa välittömästi suunnitella synnytysten siirtämistä Ouluun. Tulevia synnyttäjiä ohjeistetaan asiasta jo lähipäivien aikana.

Oulaskankaan sairaalan jatko turvataan

Oulaskankaan sairaalan toiminta muuttuu synnytysten lopettamisen myötä. Sairaalaa pidetään alueellisesti ja toiminnallisesti merkittävänä osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä ja toiminnan jatkuvuus halutaan turvata.

Johtaja Ilkka Luoman mukaan Valviralta pyydetty päätös on nyt saatu.

– Haluamme, että Oulaskankaan sairaala on jatkossakin elinvoimainen aluesairaala.

Alamme nyt aktiivisesti kehittämään Oulaskankaan sairaalan roolia osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä. Näin turvaamme sairaalan jatkon ja Oulun eteläisen alueen väestön erikoissairaanhoidon palvelut myös tulevaisuudessa, sanoo Luoma.

Kuva: Panthermedia

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030