1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Tavoitteena maailman älykkäin sairaala
Ajan­kohtai­sta 38/2021 vsk 76 s. 2042 - 2043

Tavoitteena maailman älykkäin sairaala

Uudistuksia on tulossa muun muassa lääke­annosteluun ja diagnostiikkaan.

Tavoitteena maailman älykkäin sairaala Kuva 1 / 1 Kuva: Lentoi Films

Rakenteilla oleva uusi Oulun yliopistollinen sairaala tähtää maailman älykkäimmäksi sairaalaksi. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Uudenlaista teknologiaa on tulossa muun muassa lääkeannosteluun, diagnostiikkaan ja putkipostijärjestelmään, kertoo kehittämisylilääkäri Tuomas Holma.

Tekoälyn käyttö ja muu moderni teknologia eivät ole itseisarvo, huomauttaa Holma. Sairaalaan kohdistuu etenkin ikääntyvästä väestöstä tulevaa palvelukysyntää, kansansairauksia on enemmän, ja samanaikaisesti resurssit vähenevät. Nuoret ikäluokat ja terveydenhuoltoalalle lähtevät ihmiset ovat entistä harvemmassa.

– Niukkenevilla resursseilla pitäisi hoitaa enemmän potilaita, eivätkä turvallisuus ja laatu saa huonontua, vaan niiden pitäisi parantua. Tämä on lähtökohta sille, miksi etsitään uudenlaisia prosesseja ja niitä tukevia teknologioita.

Robotti pakkaa lääkkeet

Lääkeannostelu on jatkossa automaattista, ja sen hoitaa annostelurobotti. Lääkäri tekee sähköisen lääkemääräyksen, joka siirtyy automaattisesti annostelurobotille lääkevarastoon. Robotti pakkaa tarvikkeet potilaskohtaisiksi nipuiksi, jotka se toimittaa putkipostin kautta yksikköön.

Kun lääke on annettu, se kirjataan järjestelmään. Käyttämättä jäänyt lääkeannos palautuu varastoon.

– Lääkehaittatapahtumat ovat yksi merkittävimmistä riskeistä, joista tulee kärsimystä ja taloudellista haittaa. On tutkimusnäyttöä siitä, että automatisoitu annosjakelu vähentää inhimillisiä virheitä, Holma sanoo.

Lääkeannostelurobotti tukeutuu modernisoituun putkipostijärjestelmään. Uudella putkipostilla kuljetetaan myös laboratorionäytteitä suoraan analytiikkalinjalle, jonne järjestelmä automaattisesti purkaa lähetyksen. Kiertotyyppisestä näytteenotosta siirrytään jatkuvaan, ympärivuorokautiseen näytteenottoon. Uudessa sairaalassa näytteenottotiimejä on ympäri sairaalaa.

– Moderni sairaala toimii enenevässä määrin ympäri vuorokauden.

Diagnostiikkakalustoa uusitaan

Diagnostiikkakalustoa uusitaan laajasti uuteen sairaalaan. Strategisena valintana patologia ja radiologinen kuvantaminen hyödyntävät yhä enemmän konenäköä ja automatiikkaa ammattilaisen tukena. Myös koneavusteisen kirurgian hyödyntäminen laajenee, esimerkkinä tästä hiljattain hankittu tekonivelrobotti.

Sairaalan tilojen hallintaan kätkeytyy paljon uutta teknologiaa. Huonekohtaisia painesäätöjä, ilmankosteutta ja lämpötilaa tulee pystyä säätämään vastaamaan sitä, onko tiloissa suojaeristystä vaativia tai tartuttavia potilaita.

Lue myös

– Sairaalainfektioiden torjunta on globaalisti iso juttu, ja olemme panneet paljon paukkuja tähän.

Infektioiden merkittävä levityspiste on osastojen huuhteluhuone. Se on uudessa sairaalassa uudistettu siten, että puhdas ja likainen puoli ovat erikseen ja välissä on desinfiointilaite.

Hyllyjen hallinta automatisoituu

Varastonhallintaa ja potilaslogistiikkaa automatisoidaan. Esimerkiksi sairaalan hyllyjä voidaan hallita jatkossa automaattisemmin Gemini-järjestelmän avulla.

Välinehuolto tuottaa tilauksesta leikkaussuunnitelman mukaisia potilaskohtaisia instrumentti- ja tarvikesettejä tyypillisiä leikkauksia varten.

Suunnitteilla on myös itsenäisesti liikuskelevia automaattitrukkeja, Vihivaunuja, jotka kuljettavat tavaroita muun käytäväliikenteen seassa.

– Näitä ei ole heti tulossa, mutta olemme lähteneet siitä, että jonain päivänä voi tulla. Nähdään, että tämä on tulevaisuutta.

Kirjoittajat
Tiiamari Pennanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
"Vaaratilanteita on joka päivä"

Lääkärilehti pyysi kolmea lääkäriä ­arvioimaan käyttämäänsä potilastieto­järjestelmää.

Ajassa
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei jatka Aster-hanketta

Taustalla ovat Keski-Suomen kuntien päätökset, joiden mukaan ei ole edellytyksiä siirtyä hankkeen toimitusvaiheeseen.

Ajassa
Koronarokotereaktiot eivät kuormita erikoissairaanhoitoa

Yksittäisiä potilaita on ollut sairaalahoidossa.

Ajassa
Professori Juha Tuominen Docrates Syöpäsairaalan hallitukseen

– On erittäin tärkeää, että suomalainen terveydenhoito, niin julkinen kuin yksityinenkin, kehittyy, sanoo Juha Tuominen.

Ajassa
Lääkäriliitto: Hyvinvointialueiden pystyttävä kohentamaan rapautunutta perusterveydenhuoltoa

Hyvinvointialueiden olisi velvoitettava tuottajiaan järjestämään potilailleen pääsy yleislääkärin vastaanotolle viikossa.

Tieteessä
Oireettomat koronainfektiot tavallisia ympärivuorokautisessa hoidossa

COVID-19-tauti on vanhuksilla usein oireeton tai vähäoireinen.