Lehti 15: Ajan­kohtai­sta 15/1994 vsk 49 s. 1612

Tietopaketteja kätkytkuolemasta

Kätkytkuolemaperheiden yhdistys KÄPY on koonnut kolme kätkytkuolemaa koskevaa tietopakettia. Suppeimpaan lehtiseen on koottu keskeiset vauvan äkkikuolemaa koskevat kysymykset ja vastaukset. Toisessa paketissa on tietoa kätkytkuoleman tutkimuksesta sekä surun kulusta; asiaa valotetaan myös kätkytkuolemaperheiden omin sanoin. Kolmas paketti on tarkoitettu uutta lasta suunnitteleville.

Raili Pöntinen KÄPY-yhdistyksestä arvioi, että paketeista on hyötyä paitsi lapsen kuoleman kokeneille perheille, myös terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue myös

- Paketin lukeminen voi auttaa esimerkiksi lääkäriä kätkytkuolemaperheen kohtaamisessa. Saamme silloin tällöin palautetta, jonka mukaan terveydenhuollolla ei aina ole valmiuksia surevan vanhemman kohtaamiseen. Tietopakettien päiväkirjalainauksista selviää mm. se, että sureva vanhempi saattaa kaivata lääkärin tukea vielä pitkään vaikean tapahtuman jälkeen.

Tietopaketteja jaetaan sairaaloihin, terveyskeskuksiin, neuvoloihin, patologeille, poliisille, pelastusyksiköihin ja seurakuntiin. Paketteja voi tilata KÄPY-yhdistyksestä, puh. 931-345 1100. (K-MP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030