Ajan­kohtai­sta 30/1995 vsk 50 s. 3210

Tosiasiaa nuorten terveys-kasvatukseen: tupakointi lisää ryppyjä

Varhaisten ryppyjen uhka voi olla nuorelle painavampi syy tupakointikokeilujen lopettamiseen kuin tupakan vakavammat terveysvaarat, arvelee Kalifornian yliopiston työryhmä, jonka poikkileikkaustutkimus vahvisti aikaisempia tuloksia tupakoinnin kasvoryppyjä lisäävästä vaikutuksesta. Kriittisin menetelmin ja melko suuresta aineistosta tehdyssä tutkimuksessa tupakointi kaksinkertaisti miesten ja kolminkertaisti naisten kasvojen ryppyyntymisen 40 ikävuoden jälkeen.

Aineiston 1 136 iältään 30-69-vuotiasta koehenkilöä koottiin tasaisesti eri sukupuoli- ja kymmenvuotisikäryhmistä. Tupakoijia oli 228, aikaisemmin tupakoineita 456 ja täysin tupakoimattomia 227. Nykyinen tupakointi, altistumisvuodet (kulutus tupakka-askeina kerrottuna tupakointivuosilla) tietyt sekoittavat tekijät selvitettiin kyselylomakkeella ja haastattelulla. Ryppyjen lukumäärä, syvyys ja pituus eri kasvonosissa luokitettiin kliinisessä tutkimuksessa. Mittausten tekijät oli koulutettu tehtävään, eivätkä he arviointitilanteessa tienneet koehenkilön tupakointia tai tupakoimattomuutta.

Alle 40-vuotiailla ihoryppyjä oli niin vähän, että heidät jätettiin pois tilastollisesta analyysista. Mutta tämän ikärajan jälkeen - ikä, auringonotto ja painoindeksi vakioituina - tupakoivien miesten todennäköisyys saada kasvoihin vähäisiä tai voimakkaita ryppyjä oli 2,3- ja naisten 3,1-kertainen täysin tupakoimattomiin verrattuna. Keskimäärin tupakoijien ryppyyntyminen eteni 40 ikävuoden jälkeen 1,4 vuotta nopeammin kuin tupakoimattomilla. Ryppyjen ilmaantuminen lisääntyi tupakka-altistuksen myötä.

Lue myös

Ilmiön syitä pohtiessaan tutkijat toteavat että tupakansavu mahdollisesti ärsyttää ja kuivattaa ihoa paikallisesti. Tupakansavun tietyt aineosat voivat myös systeemisesti vahingoittaa ihon verisuonia ja sidekudosta. Tupakoinnin on osoitettu vähentävän verenkiertoa ihon hiussuonissa ja pikkuvaltimoissa, mikä mahdollisesti johtaa dermiksen krooniseen iskemiaan. Keuhkoissa tupakansavun tiedetään vahingoittavan sidekudoksen kollageenia ja elastiinia, jotka ovat myös tärkeitä ihon kiinteyttä ylläpitäviä aineita.

Tutkijat suosittelevat, että tieto tupakoinnin aiheuttamasta varhaisten ryppyjen riskistä sisällytetään nuorten tupakointia ehkäisevään neuvontaan. (EP)


Kirjallisuutta
1
Emster VL, Grady D, Miike R, Black D, Selby J, Kerlikowske K. Facial Wrinkling in Men and Women, by smoking status. Am J Public Health 1995;85:78-82.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030