Ajan­kohtai­sta

Tutkimushanke pyrkii lisäämään osallistavaa päätöksentekoa

Hankkeessa kehitetään esimerkiksi välineitä, joilla voidaan vähentää Vältä viisaasti -suosituksiin koottuja vältettäviä hoitokäytäntöjä.

Hertta Vierula
Kuvituskuva 1
Jacob Ammentorp Lund /Fotolia

PROSHADE-hankkeessa kehitetään uuden tiedon käyttöä ja vahvistetaan osallistavaa päätöksentekoa terveydenhuollossa.

Tutkimus koostuu neljästä osahankkeesta. Yhdessä niistä Käypä hoito -suosituksiin yhdistetään tietoa kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta.

– Tuomalla taloudellista tietoa hoitosuositusten laatimiseen ja työyksiköihin pyrimme taittamaan terveydenhuollon kustannuskehitystä, kertoo yliopistonlehtori, dosentti Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopistosta tiedotteen mukaan. Kankaanpää johtaa tutkimushanketta.

Hankkeessa kehitetään myös välineitä, joilla voidaan vähentää Vältä viisaasti -suosituksiin koottuja vältettäviä hoitokäytäntöjä.

Lisäksi epilepsiapotilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset kehittävät yhteistyössä potilaan digitaalista palvelua, joka julkaistaan osana virtuaalisen terveyskylän Aivotaloa. Kehittämistyössä hyödynnetään muun muassa joukkoistamista ja ryhmähaastatteluja.

Suomen Akatemia rahoittaa hanketta

Potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten rooli tutkimuksessa on tärkeä. Hankkeessa tutkitaan vuorovaikutusprosesseja, joiden kautta tieto kulkee ja joissa tietoa tulkitaan. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka ammattilaiset osallistuvat Käypä hoito -suositusten käyttöönottoon liittyvään päätöksentekoon työyksiköissä. Tutkijat tarkastelevat myös, millaista on potilaiden ja ammattilaisten osallistuminen ja vuorovaikutus hoitopäätöksissä.

Lue myös

– Tutkimme sitä, miten tieto ja siitä tehdyt erilaiset tulkinnat suuntaavat päätöksentekoa. Tarkastelemme myös asenteita jaettua päätöksentekoa kohtaan, taloudellisen tiedon käytön hyväksyttävyyttä ja mahdollisia eettisiä ongelmia, hankkeen varajohtaja, professori Johanna Ruusuvuori Tampereen yliopistosta sanoo.

PROSHADE-hankkeessa on mukana useita sairaanhoitopiirejä sekä perusterveydenhuollon yksiköitä Oulun ja Kuopion seuduilta, Pirkanmaalta ja Uudeltamaalta. Yhteistyöverkostossa ovat mukana myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Palveluvalikoimaneuvosto PALKO, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hoitotyön tutkimussäätiö HOTUS, Terveyskylän Aivotalo ja Kuopion yliopistosairaalan Epilepsiakeskus.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt tutkimushankkeelle 3,4 miljoonan euron rahoituksen.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030