Ajan­kohtai­sta 15/1996 vsk 51 s. 1681

Työryhmä kiirehtii hedelmättömyyshoitoja koskevaa lakia

Hedelmättömyyshoitoja koskevan lain valmistelua kiirehditään muistiolla. Lakiehdotuksen valmistelu katkesi vuonna 1992 erimielisyyksiin sukusolujen luovuttajan henkilöllisyyden ilmoittamisesta lapselle. Nyt lain valmistelua kiirehtii Stakesin pääjohtajan asettama hedelmättömyyshoitojen kehittämistyöryhmä, jonka jäsenet edustavat yliopistosairaaloiden sekä Väestöliiton ja muiden yksityisten palveluntuottajien hedelmättömyydenhoitoyksiköitä ja Lapsettomien Tuki ry:tä.

Työryhmä ehdottaa, että esitykset lääketieteellisistä hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta valmisteltaisiin nopeasti. Hedelmöityshoitoja koskevan lain tulisi olla väljä puitelaki, jonka nojalla yksityiskohtainen ohjaus annettaisiin asetuksella sekä sosiaali- ja terveysministeriön määräyksillä. Lain tarkoituksena tulisi olla hedelmättömyyshoitojen laadun varmistaminen sekä toiminnan eettisten ja oikeudellisten perusteiden selventäminen.

Työryhmä ehdottaa, että keskeisin kiistakysymys sukusolujen tai alkion luovuttajan henkilötietojen ilmoittamisesta lapselle jätetään luovuttajan ja vastaanottajien ratkaistavaksi. Luovuttaja päättää, voidaanko henkilötiedot antaa vastaanottajalle, ja tämä puolestaan, haluaako hän tietää luovuttajan henkilötiedot. Luovutettujen sukusolujen käytön ja luovuttajan henkilöllisyyden ilmoittaminen lapselle jätettäisiin työryhmän ehdotuksen mukaan perheen päätettäväksi.

Lue myös

Hedelmöityshoitojen antaminen ja sukusolujen sekä alkioiden varastointi ja käyttö olisi ehdotuksen mukaan luvallista vain niille terveydenhuollon toimintayksiköille, joiden pätevyys toimintaan on todettu ja jotka ovat saaneet siihen luvan Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta. Muistiossa ehdotetaan, että laissa ei erikseen määriteltäisi sallittuja ja kiellettyjä hoitomenetelmiä.

Suomessa on työryhmän arvion mukaan noin 35 000 hedelmällisessä iässä olevaa paria, jotka kärsivät hedelmättömyydestä. Tänä vuonna hedelmöityshoidoissa arvioidaan olevan noin 3 500 paria, ja hoitojen tuloksena syntyy arviolta 1 250 lasta. Keinosiemennyshoidoissa saa lapsen noin joka kolmas pari, koeputkihedelmöityksissä noin joka toinen pari, kun hoitoa annetaan vähintään kolme kertaa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030