1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Vaasassa kehitetään potilasturvallisuuden seurantamallia
Ajan­kohtai­sta

Vaasassa kehitetään potilasturvallisuuden seurantamallia

Haittatapahtumia ei tällä hetkellä mitata Suomessa yhdenmukaisesti eikä kattavasti.

Vaasassa kehitetään potilasturvallisuuden seurantamallia Kuva 1 / 1 Kuva: Mikalai Saevich/Adobe/AOP

Vaasan sairaanhoitopiirin johtama konsortio alkaa selvittää potilasturvallisuuden tilannekuvaa ja kehittää tutkimustietoon perustuvaa seurantamallia Suomeen.

Tällä hetkellä Suomessa on käytössä monia erilaisia menetelmiä ja indikaattoreita, mutta turvallisuusmenettelyjen toteutumista, poikkeamien määrää tai haittatapahtumia ei mitata yhdenmukaisesti eikä kattavasti.

Eri organisaatioiden palvelujen laadusta ja turvallisuudesta ei ole käytettävissä vertailutietoa.

Hankkeessa selvitetään, minkälaisia potilas- ja asiakasturvallisuuden tilaa kuvaavia indikaattoreita on käytössä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa Suomessa ja muualla. Lisäksi arvioidaan tutkimuksia, joissa potilasturvallisuuden mittaamisen vaikuttavuutta on mitattu.

Tavoitteena on kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltaisen seurannan malli sekä laatia ehdotus näiden mittaamiselle ja arvioinnille toimintayksiköissä ja kansallisesti.

Tuloksia voidaan hyödyntää niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin

Tilannekuvaa varten kevään 2020 aikana tehdään kyselytutkimus sairaanhoitopiireille ja kunnille tai kuntayhtymille. Niiltä kysytään käytössä olevista potilas- ja asiakasturvallisuuden mittareista ja seurantamenettelyistä. Tuloksia verrataan valtakunnallisten rekisterien seurantaindikaattoreihin. Kotimaasta ja kansainvälisistä tutkimuksista koottujen tietojen pohjalta luodaan ehdotus seurantamalliksi.

Lue myös

Hankkeen tuloksia ja malleja voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä kehittämisen ja omavalvonnan tukena, laadun vertailussa sekä kansallisessa ohjauksessa ja valvonnassa.

Hankkeen rahoitus on peräisin valtioneuvoston kanslian koordinoimasta selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksesta.

Konsortioon kuuluvat Vaasan sairaanhoitopiirin lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, NHG Finland, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Auria tietopalvelut sekä potilasturvallisuuden asiantuntijoita eri puolilta Suomea.

Hanke kestää vuoden 2021 loppuun, ja sitä koordinoi Vaasan sairaanhoitopiirin potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. Hankejohtajana toimii LT Maria Virkki.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona on vienyt raskaana olevia sektion vaatineeseen tehohoitoon

Kaikki tehohoitoon joutuneet odottajat ovat olleet rokottamattomia.

Ajassa
Sote-uudistus purkaa paikalliset sopimukset

Muutoksia voi tulla myös esimerkiksi palkkaan, työnkuvaan ja työaikaan.

Tieteessä
Ruokavalion kontrollointi ja syömishäiriöt yhteydessä vammariskiin naisurheilijoilla

Rajoittunut syömiskäyttäytyminen, syömishäiriö ja kuukautiskierron häiriöt olivat yleisempiä lajeissa, joissa paino tai ulkonäkö on keskeisessä asemassa.

Ajassa
Arkkiatri Risto Pelkosen lahjakeräys tuotti merkittävän summan

Lahjarahaston tuotto suunnataan nuorten tutkijoiden kliiniseen lääketieteelliseen ja hammaslääketieteelliseen tutkimustyöhön.

Tieteessä
Viruslääke paransi haimasolumallissa enterovirusten aiheuttaman kroonisen infektion

Viruslääkkeistä uusia mahdollisuuksia tyypin 1 diabeteksen hoitoon ja ehkäisyyn?

Ajassa
Husissa tehdään taas keuhkovaltimoiden puhdistusleikkauksia

Ensisijainen hoito silloin, kun akuutti keuhkoveritulppa ei liukene, vaan muuttuu krooniseksi keuhkovaltimoita ahtauttavaksi arpikudokseksi.