1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Vaasassa kehitetään potilasturvallisuuden seurantamallia
Ajan­kohtai­sta

Vaasassa kehitetään potilasturvallisuuden seurantamallia

Haittatapahtumia ei tällä hetkellä mitata Suomessa yhdenmukaisesti eikä kattavasti.

Vaasassa kehitetään potilasturvallisuuden seurantamallia Kuva 1 / 1 Kuva: Mikalai Saevich/Adobe/AOP

Vaasan sairaanhoitopiirin johtama konsortio alkaa selvittää potilasturvallisuuden tilannekuvaa ja kehittää tutkimustietoon perustuvaa seurantamallia Suomeen.

Tällä hetkellä Suomessa on käytössä monia erilaisia menetelmiä ja indikaattoreita, mutta turvallisuusmenettelyjen toteutumista, poikkeamien määrää tai haittatapahtumia ei mitata yhdenmukaisesti eikä kattavasti.

Eri organisaatioiden palvelujen laadusta ja turvallisuudesta ei ole käytettävissä vertailutietoa.

Hankkeessa selvitetään, minkälaisia potilas- ja asiakasturvallisuuden tilaa kuvaavia indikaattoreita on käytössä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa Suomessa ja muualla. Lisäksi arvioidaan tutkimuksia, joissa potilasturvallisuuden mittaamisen vaikuttavuutta on mitattu.

Tavoitteena on kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltaisen seurannan malli sekä laatia ehdotus näiden mittaamiselle ja arvioinnille toimintayksiköissä ja kansallisesti.

Tuloksia voidaan hyödyntää niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin

Tilannekuvaa varten kevään 2020 aikana tehdään kyselytutkimus sairaanhoitopiireille ja kunnille tai kuntayhtymille. Niiltä kysytään käytössä olevista potilas- ja asiakasturvallisuuden mittareista ja seurantamenettelyistä. Tuloksia verrataan valtakunnallisten rekisterien seurantaindikaattoreihin. Kotimaasta ja kansainvälisistä tutkimuksista koottujen tietojen pohjalta luodaan ehdotus seurantamalliksi.

Lue myös

Hankkeen tuloksia ja malleja voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä kehittämisen ja omavalvonnan tukena, laadun vertailussa sekä kansallisessa ohjauksessa ja valvonnassa.

Hankkeen rahoitus on peräisin valtioneuvoston kanslian koordinoimasta selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksesta.

Konsortioon kuuluvat Vaasan sairaanhoitopiirin lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, NHG Finland, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Auria tietopalvelut sekä potilasturvallisuuden asiantuntijoita eri puolilta Suomea.

Hanke kestää vuoden 2021 loppuun, ja sitä koordinoi Vaasan sairaanhoitopiirin potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. Hankejohtajana toimii LT Maria Virkki.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.

Ajassa
Työterveyslaitoksen koronaohje: Tilanteet voivat muuttua nopeasti

Työpaikkojen kannattaa miettiä valmiiksi toimintatavat erilaisiin tilanteisiin, Työterveyslaitos muistuttaa.