1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Väestöennusteita tuleville vuosikymmenille
Ajan­kohtai­sta 16/1998 vsk 53 s. 1943

Väestöennusteita tuleville vuosikymmenille

Vuonna 1955 ihmisten keskimääräinen eliniän odote oli 48 vuotta, nyt se on 66 vuotta, ja vuoteen 2025 mennessä eliniän odote kasvaa 73 vuoteen. Kehitys näyttää hyvältä, mutta eliniän piteneminen jakaantuu epätasaisesti, todetaan WHO:n juhlavuoden terveysraportissa. Se summaa 50 vuoden ajalta kerättyä tilastotietoa väestön terveyden, syntyvyyden, eliniän, tautikirjon, sairastavuuden ja kuolevuuden kehityksestä ja esittelee ennusteita ensi vuosituhannen puolelle.

Vähiten kehittyneissä maissa kolme neljäsosaa ihmisistä kuolee ennen 50 vuoden ikää. Sen sijaan rikkaissa teollisuusmaissa sadan vuoden ikäkään ei enää ole ihme: esimerkiksi Ranskassa ennustetaan vuonna 2050 olevan 150 000 satavuotiasta, kun vuonna 1950 heitä oli vain 200. Toisaalta kaikissa maailman maissa arvioidaan päästävän yli 50 vuoden eliniän odotteeseen vuoteen 2025 mennessä.

Yli 80 vuoden eliniän odotteeseen ennustetaan päästävän 26 maassa vuoteen 2025 mennessä: kärjessä ovat Islanti, Italia, Japani ja Ruotsi (82 v), sen jälkeen tulevat Australia, Espanja, Hollanti, Kanada, Kreikka, Ranska, Singapore ja Sveitsi (81 v). Suomen ennustetaan kuuluvan seuraavaan ryhmään (80 v). Tilastojen toisessa päässä ovat Sierra Leone (51 v), Guinea Bissau (56 v), Afganistan, Malawi ja Ruanda (57 v).

Lue myös

Väestöennusteissa arvioidaan maapallon väestön kasvavan 8 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 1955 maailman väkiluku oli 2,8 miljardia, nyt se on 5,8 miljardia. Joka päivä syntyy noin 36 000 lasta ja noin 140 000 ihmistä kuolee, joten maailman väestö lisääntyy noin 225 000:lla päivässä. Kuitenkin lasten määrä hedelmällisessä iässä olevaa naista kohti on pudonnut 50-luvulta 5,0:sta 2,9:ään ja sen odotetaan edelleen pienenevän. Vuonna 2025 ennustetaan 102 maan väestön syntyvyyslukujen olevan pienemmät kuin kuolleisuusluvut. Eläkeikäisten (yli 65 v) osuus väestöstä kasvaa 10 %:iin väkiluvusta vuoteen 2025, monissa teollisuusmaissa jopa 20 %:iin.

Kirjallisuutta
1
The World Health Report 1998: Life in the 21st century - a vision for all.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.