1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Vain harvalla on koronaviruksen vasta-aineita
Ajan­kohtai­sta

Vain harvalla on koronaviruksen vasta-aineita

Ensimmäiset tulokset THL:n väestötutkimuksesta osoittavat, että hyvin harvalle on muodostunut vasta-aineita uudelle koronavirukselle Uudellamaalla.

Vain harvalla on koronaviruksen vasta-aineita Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vasta-ainetutkimuksesta on saatu ensimmäisiä tuloksia. Niiden mukaan HUS-alueella vain harvalle on muodostunut vasta-aineita uudelle koronavirukselle.

Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää ajantasaisesti, kuinka suurella osuudella väestöstä on koronaviruksen vasta-aineita merkkinä viruksen aiemmasta kohtaamisesta (ns. seroprevalenssi). Lisäksi selvitetään, kuinka pitkään vasta-aineet säilyvät ja antavatko vasta-aineet suojaa vakavalta taudilta. Tutkimus kattaa kaikki ikäryhmät koko Suomessa. Näytteenotto perustuu satunnaisotantaan.

Satunnaisotoksen näytteenotto käynnistyi HUS:n alueella 9.4.2020 ja on nyt laajentunut kaikkien yliopistosairaaloiden alueelle. Otannassa on ollut mukana 18–69-vuotiaita naisia ja miehiä. Tähän mennessä THL:lle on saapunut yli 1 000 näytettä, joista 516 on ehditty tutkia. Seulontatestillä positiivisiksi todettuja näytteitä on 11, joista 9 on tutkittu neutralisaatiotestillä tähän mennessä. Näistä vain yksi näyte on ollut positiivinen.

Vasta-aineiden esiintymistä tutkitaan kahdella testillä

Satunnaisotostutkimuksessa vasta-aineiden esiintymistä tutkittiin kahdella eri testillä, jotka on kehitetty THL:ssä. Näytteiden seulontaan käytettiin herkkää testiä, joka mittaa, onko näytteessä koronaviruksen SARS-CoV-2 tunnistavia vasta-aineita. Positiiviset tulokset varmennettiin toisella testillä, joka mittaa vasta-aineiden kykyä neutraloida virusta ja kertoo luotettavasti siitä, että näytteessä on juuri uudelle koronavirukselle muodostuneita vasta-aineita. Koronavirustartunnan seurauksena vasta-aineita muodostuu muutaman viikon viiveellä tartunnasta.

– Neutralisaatiotesti mittaa luotettavasti toiminnallisten vasta-aineiden esiintymistä. Nämä vasta-aineet myös todennäköisimmin kertovat ainakin lyhytaikaisen suojaavan immuniteetin muodostumisesta. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan tutkimustietoa siitä, minkälainen immuunivaste tuottaa suojaa, sanoo THL:n erikoistutkija Merit Melin tiedotteen mukaan.

Tutkimus jatkuu viikoittaisina otoksina

On mahdollista, että osalla COVID-19-tartunnan saaneista muodostuu viruksen tunnistavia vasta-aineita, jotka eivät kuitenkaan pysty neutraloimaan virusta. Myös väärien positiivisten seulontatestin tulosten mahdollisuus on merkittävä, kun vasta-aineiden esiintyvyys väestössä on vielä hyvin pieni. Vasta-aineiden muodostumista erilaisen taudinkuvan sairastaneilla selvitetään THL:n muissa tutkimuksissa.

Lue myös

Satunnaisotanta on luotettavin tutkimusasetelma selvittää vasta-aineiden esiintymistä väestössä.

Tutkimus jatkuu viikoittaisena otoksena kaikkien yliopistosairaaloiden alueella. Tartuntojen kokonaismäärää ja epidemian etenemistä arvioidaan tarkemmin, kun tutkimusaineistoa kertyy. Tutkimuksen ajantasaisia tuloksia julkaistaan vastedes THL:n verkkosivulla säännöllisesti.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.