1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Vakava masennus voi ilmetä kyltymättömänä ruokahaluna
Ajan­kohtai­sta

Vakava masennus voi ilmetä kyltymättömänä ruokahaluna

Epätyypillisen masennuksen oireet saattavat jäädä tunnistamatta.

Unen tarpeen ja ruokahalun lisääntyminen sekä siihen liittyvä painon nousu voivat olla epätyypillisen masennuksen oireita, todetaan Kuopion yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

LL Soili Lehto tutki epätyypillisen masennustilan yhteyttä biologisiin muutoksiin kahden Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikassa kerätyn aineiston perusteella.

Väitöstutkimuksen mukaan aivojen serotoniiniaineenvaihdunta on samalla tavoin heikentynyttä sekä tavanomaisessa että epätyypillisessä masennustilassa. Epätyypillisesti masentuneilla serotoniinin kuljettajaproteiinien määrä kuitenkin lisääntyi psykoterapian ja masennuksesta paranemisen aikana. Dopamiiniaineenvaihdunnassa ei havaittu muutoksia.

Löydökset viittaavat siihen, että epätyypillisesti masentuneiden aivoissa serotoniinitoiminta saattaa elpyä tavanomaisesti masentuneisiin verrattuna nopeammin. Vakavasta masennustilasta kärsivillä havaittiin myös alentunut HDL-kolesterolipitoisuus, mikä saattaa kuvastaa masennuksen taustalla olevaa lisääntynyttä aktiviteettia elimistön tulehdusta välittävissä järjestelmissä.

Väitöstutkimus antaa tukea nykyiselle hoitokäytännölle, jonka mukaan epätyypillisen masennustilan hoidossa suositellaan käytettäväksi aiemmin suositellun MAO-A:n estäjälääkkeen moklobemibin lisäksi myös serotoniinivaikutteisia masennuslääkkeitä.

LL Soili Lehdon psykiatrian väitöskirja tarkastetaan 20.5.2009 Kuopion yliopistossa.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
"Vaaratilanteita on joka päivä"

Lääkärilehti pyysi kolmea lääkäriä ­arvioimaan käyttämäänsä potilastieto­järjestelmää.

Ajassa
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei jatka Aster-hanketta

Taustalla ovat Keski-Suomen kuntien päätökset, joiden mukaan ei ole edellytyksiä siirtyä hankkeen toimitusvaiheeseen.

Ajassa
Koronarokotereaktiot eivät kuormita erikoissairaanhoitoa

Yksittäisiä potilaita on ollut sairaalahoidossa.

Ajassa
Professori Juha Tuominen Docrates Syöpäsairaalan hallitukseen

– On erittäin tärkeää, että suomalainen terveydenhoito, niin julkinen kuin yksityinenkin, kehittyy, sanoo Juha Tuominen.

Ajassa
Lääkäriliitto: Hyvinvointialueiden pystyttävä kohentamaan rapautunutta perusterveydenhuoltoa

Hyvinvointialueiden olisi velvoitettava tuottajiaan järjestämään potilailleen pääsy yleislääkärin vastaanotolle viikossa.

Tieteessä
Oireettomat koronainfektiot tavallisia ympärivuorokautisessa hoidossa

COVID-19-tauti on vanhuksilla usein oireeton tai vähäoireinen.