Ajan­kohtai­sta 7/1995 vsk 50 s. 748

Vakuutus-pohjaisuus siirtäisi rahoitusvastuuta pienituloisille

Jos Suomen terveydenhuollon rahoitustapa muutettaisiin sairausvakuutukseen tai yksityiseen vakuutukseen perustuvaksi, terveydenhuollon rahoitusvastuu jakautuisi tuloluokkien kesken toisin kuin nykyään. Alemmat tuloluokat osallistuisivat rahoitukseen nykyistä enemmän. Tähän tulokseen on päädytty STAKESin terveydenhuollon tutkimusyksikössä, jossa on selvitetty terveydenhuollon rahoitusta ja erityisesti sen jakautumista tuloluokittain.

Terveydenhuollon rahoituksessa progressiivisuudella tarkoitetaan sitä, että tulojen kasvaessa myös rahoituksen suhteellinen osuus tuloista kasvaa. Regressiivistä rahoitus taas on silloin, kun pienituloiset rahoittavat terveydenhuollosta suhteellisesti suuri-tuloisia enemmän.

Kansainvälisen vertailun perusteella STAKESissa on päätelty, että rahoitus on progressiivisinta järjestelmissä, joissa terveydenhuolto rahoitetaan pääasiassa verovaroin. Tällaisia maita ovat Suomen lisäksi mm. Englanti, Irlanti, Portugali ja Tanska. Julkisiin sairausvakuutusmaksuihin perustuvien järjestelmien rahoitus on selvityksen mukaan jonkin verran regressivistä eli hyvätuloisia suosivaa. Tilanne on tällainen mm. Hollannissa, Espanjassa ja Ranskassa. Voimakkaimmin hyvätuloisia suosivat järjestelmät, joissa yksityisen sairausvakuutuksen ja käyttäjämaksujen osuus rahoituksesta on suuri (Yhdysvallat, Sveitsi).

Lue myös

Vakuutuspohjaiseen rahoitusjärjestelmään siirtymisen mahdollisuutta on selvitellyt Suomen Lääkäriliitto, asiakasmaksujen osuuden kasvattamista taas on ehdottanut valtiovarainministeriö.

STAKESin tutkimuksen mukaan kotitalouksien osuus terveydenhuollon rahoituksesta on tällä vuosikymmenellä kasvanut. Osa kasvusta selittyy sillä, että sairauskulujen verovähennysoikeus poistui vuonna 1991. Kotitalouksien terveydenhoitomenoja on lisännyt myös se, että terveyspalvelujen hinnat ovat nousseet keskimääräisiä kuluttajahintoja nopeammin. Tutkimuksen mukaan kotitalouksien rahoitusosuuden kasvu on myös lisännyt terveydenhuollon kokonaisrahoituksen regressiivisyyttä. (Kirsi-Marja Peräkylä)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030