Ajan­kohtai­sta

Viime kesän helteet lisäsivät ikääntyneiden kuolleisuutta

Viime kesän pitkittyneestä helleaallosta aiheutui noin 380 ennenaikaista kuolemaa alustavien rekisteritietojen perusteella.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1

Helleaallon vaikutukset kohdistuivat yli 65-vuotiaiden ikäryhmään. Päivittäinen kuolleisuus suureni tässä ryhmässä keskimäärin 14 prosenttia tavanomaiseen verrattuna hellejakson aikana, kertoo THL.

Kuolleisuutta tarkasteltiin 24 vuorokautta kestäneen ajanjakson aikana heinä-elokuussa, jolloin helteitä esiintyi koko Suomessa. Pitkittyneestä helleaallosta aiheutui noin 380 ennenaikaista kuolemaa alustavien rekisteritietojen perusteella.

Vaikutukset olivat samaa suuruusluokkaa kuin heinä-elokuussa 2014 esiintyneen samankaltaisen, yli kolme viikkoa kestäneen hellejakson aikana. Kesän 2014 helteistä arvioidaan aiheutuneen noin 330 ennenaikaista kuolemaa.

– Helteiden terveyshaitat kohdistuvat erityisesti ikääntyneisiin ja pitkäaikaissairauksista kärsiviin. Riskitekijöitä ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet, hengityselinsairaudet, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä hermoston sairaudet, sanoo THL:n tutkija Virpi Kollanus tiedotteessa.

Hoitolaitosten kannattaa varautua helteisiin

Helteet ja niiden aiheuttamat terveyshaitat tulevat todennäköisesti lisääntymään ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen seurauksena.

Lue myös

– Helteiden aikana kuolleisuus lisääntyy sekä terveyden- ja sosiaalihuollon hoitolaitoksiin sijoittuvien että kotona asuvien ikääntyneiden keskuudessa. Helteisiin varautumista olisi hyvä parantaa erityisesti hoitolaitoksissa, joihin sijoittuu kuumuuden haittavaikutuksille herkkää väestöä, toteaa Kollanus.

Toimia tarvitaan myös kotona asuvien ikääntyneiden ja pitkäaikaissairauksia sairastavien auttamiseksi. Tarve tälle lisääntyy, kun kotihoidon osuus kasvaa.

Kuva: Pixmac

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030