Lehti 32: Ajan­kohtai­sta 32/1998 vsk 53 s. 3688

Yksityislääkärin lähetteellä terveyskeskuksen laboratorioon

Terveyskeskuksissa ryhdytään todennäköisesti tekemään laboratoriotutkimuksia yksityislääkäreiden lähetteellä, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muuttamiseksi. Lakia esitetään muutettavaksi siten, että terveyskeskus voisi periä todellisia kustannuksia vastaavan maksun yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Terveyskeskukset eivät yleensä ole tehneet näitä tutkimuksia yksityislääkärin lähetteen perusteella, koska niistä aiheutuu lisäkustannuksia. Muutoksen tavoitteena on, että yksityislääkärin potilas voisi teettää tutkimukset kotipaikkakunnallaan siinäkin tapauksessa, että paikkakunnalla ei ole yksityistä laboratoriota.

Marraskuun alusta tuli voimaan asetuksen muutos, jonka myötä sairaalassa voidaan periä maksu yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä erillisistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. Maksu voidaan periä, kun tutkimukseen ei liity esimerkiksi hoitotoimenpiteitä.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030