1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Antibioottiresistenssin torjuntaan lisätehoa
Tiede­pääkirjoitus 43/2018 vsk 73 s. 2471 - 2472

Antibioottiresistenssin torjuntaan lisätehoa

Kuvituskuva 1

Reetta Huttunen

LT, dosentti, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri

TAYS

Kuvituskuva 2

Antti Hakanen

LT, dosentti, ylilääkäri

TYKS

antti.hakanen@tyks.fi

   

Mikrobilääkeresistenssin torjuntaa on vastikään tehostettu kansallisella toimintaohjelmalla ja uudistuneella tartuntatautilailla. Laki edellyttää sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon toimintayksiköiden johtajien seuraavan lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä. Lisäksi on huolehdittava tartunnan torjunnasta sekä mikrobilääkkeiden asianmukaisesta käytöstä (11 Sosiaali- ja terveysministeriö. Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen toimintaohjelma 2017–2021. STM:n julkaisuja 2017:4.,22 Tartuntatautilaki 1227/2016. Finlex. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227).

Mitä asianmukainen mikrobilääkkeiden käyttö tarkoittaa ja miten sitä seurataan?

Suomessa käytetään enemmän antibiootteja kuin muissa Pohjoismaissa.

Suomessa käytetään enemmän antibiootteja ja enemmän laajakirjoisia hoitoja – esimerkiksi kefalosporiineja – kuin muissa Pohjoismaissa (33 Rintala E, Peltoniemi J, Huttunen R. Miten käytän antibiootteja oikein? Suom Lääkäril 2018;73:2497–502.). Mikrobilääkeresistenssin torjunnan tärkeimmät toimenpiteet Suomessa ovat turhien mikrobilääkekuurien ja profylaksien välttäminen sekä laajakirjoisten hoitojen rajaaminen tilanteisiin, joissa ne ovat tarpeellisia. Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan nimenomaan bakteerien hankittuun resistenssiin (44 Seiskari T. Mikrobilääkeresistenssin synty. Suom Lääkäril 2018;73:2493–6.).

Hankitun resistenssin ehkäisyssä on tärkeää, että esimerkiksi flunssaa, virusperäistä nielutulehdusta, akuuttia keuhkoputkitulehdusta tai lieväoireista poskiontelotulehdusta ei hoideta antibiooteilla. Oireetonta bakteriuriaa on syytä etsiä ja hoitaa vain raskaana olevilta naisilta (55 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistys ry:n, Kliiniset mikrobiologit ry:n, Suomen Infektiolääkärit ry:n, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Urologiyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Virtsatieinfektiot. Käypä hoito -suositus. 4.12.2015.).

Myös antibioottivalinnoilla voidaan vaikuttaa resistenssin syntyyn. Esimerkiksi avohoitoperäistä keuhkokuumetta ei hoideta ensisijaisesti fluorokinoloneilla (66 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen, Suomen Infektiolääkärit ry:n ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Alahengitystieinfektiot (aikuiset). Käypä hoito -suositus. 2.1.2015.). Nuoren, aiemmin terveen potilaan avohoitoperäisessä keuhkokuumeessa sekä ruusuinfektion hoidossa voidaan käyttää aiempaa useammin penisilliiniä kefalosporiinien sijaan (77 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Ihon bakteeri-infektiot. Käypä hoito -suositus. Päivitetty 8.11.2010.). Monet Käypä hoito -suositukset ovat luoneet standardin antibioottien käytölle. Mikrobilääkkeiden käytöstä avohoidossa on suunnitteilla opas, jonka toivotaan entisestään yhtenäistävän näitä käytäntöjä.

Jotta tiedetään, onko antibioottien käyttö järkevää, on ensin päästävä selville antibioottien kulutusmääristä. Käytön seuranta pitää organisoida.

Sairaaloiden käytännöt kulutuksen mittaamiseksi vaihtelevat. Antibiootteihin kuluneiden eurojen seuranta ei anna riittävää kuvaa. Tavallisin tapa tarkkailla kulutusta on ollut keskimääräisten antibioottiannosten (defined daily dose, DDD) seuranta. Myös tämä tapa on kuitenkin altis virhetulkinnoille, koska se ei huomioi esimerkiksi potilaan ominaisuuksia (ikä, paino).

Lue myös

Yksi mahdollisuus seurata kulutusta on suhteuttaa antibioottihoitopäivien lukumäärä sairaalan hoitopäiviin. Tämä voi antaa paremmin vertailtavissa olevan kuvan antibioottien kulutuksesta sairaalassa tai osastolla.

Jotta mikrobilääkekulutuksen seuranta on ajantasaista ja helposti ymmärrettävää, sairaaloiden pitää kehittää sitä yhdessä sairaalan tietoteknisten asiantuntijoiden ja apteekkien kanssa (33 Rintala E, Peltoniemi J, Huttunen R. Miten käytän antibiootteja oikein? Suom Lääkäril 2018;73:2497–502.). Lisäksi on tärkeää antaa palautetta. Tämä on useimmiten infektioiden torjuntayksiköiden tehtävä. Oman yksikön kulutusta on seurattava ajallisena trendinä ja verrattava sitä muihin samanlaisiin yksiköihin.

Antibiootit ovat yksi lääketieteen merkittävimmistä keksinnöistä. Mikrobien muuttuminen vastustuskykyisiksi mikrobilääkkeille uhkaa ihmisten ja eläinten terveyttä kaikkialla maailmassa. Siksi resistenssin torjunta nostettiin kautta aikojen neljäntenä terveysaiheena YK:n yleiskokouksen asialistalle syksyllä 2016 (11 Sosiaali- ja terveysministeriö. Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen toimintaohjelma 2017–2021. STM:n julkaisuja 2017:4.). Resistenssiä on torjuttava yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Lääkärien tehtävänä on määrätä antibiootteja oikein.

Kirjoittajat
Reetta Huttunen
LT, dosentti, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri
TAYS
reetta.huttunen@pshp.fi
Antti Hakanen
LT, dosentti, ylilääkäri
TYKS
antti.hakanen@tyks.fi
Kirjallisuutta
1
Sosiaali- ja terveysministeriö. Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen toimintaohjelma 2017–2021. STM:n julkaisuja 2017:4.
2
Tartuntatautilaki 1227/2016. Finlex. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
3
Rintala E, Peltoniemi J, Huttunen R. Miten käytän antibiootteja oikein? Suom Lääkäril 2018;73:2497–502.
4
Seiskari T. Mikrobilääkeresistenssin synty. Suom Lääkäril 2018;73:2493–6.
5
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistys ry:n, Kliiniset mikrobiologit ry:n, Suomen Infektiolääkärit ry:n, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Urologiyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Virtsatieinfektiot. Käypä hoito -suositus. 4.12.2015.
6
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen, Suomen Infektiolääkärit ry:n ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Alahengitystieinfektiot (aikuiset). Käypä hoito -suositus. 2.1.2015.
7
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Ihon bakteeri-infektiot. Käypä hoito -suositus. Päivitetty 8.11.2010.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Avi asetti uhkasakon – Nurmeksen yöpäivystys pitää lopettaa

Määräykseen sisältyy 200 000 euron uhkasakko.

Tieteessä
Laihduttamisyritykset kasvattivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen

Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet.

Ajassa
Missä maskisuositus viipyy?

Lääkärit suosittelevat Twitterissä suojaamaan maskilla itseään ja muita koronavirukselta.

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.