1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Elvytystulosten parantamiseksi tarvitaan jokaisen lääkärin panosta
Tiede­pääkirjoitus 20/2016 vsk 71 s. 1428

Elvytystulosten parantamiseksi tarvitaan jokaisen lääkärin panosta

Kuvituskuva 1

Sanna Hoppu

LT, dosentti, akuuttilääketieteen sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, apulaisylilääkäri

TAYS, Ensihoitokeskus ja tehohoidon vastuualue

sanna.hoppu@pshp.fi

Kuvituskuva 2

Maaret Castrén

LT, akuuttilääketieteen professori, akuuttilääketieteen sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri

HYKS Akuutti ja Helsingin yliopisto sekä Karolinska Institutet

maaret.castren@hus.fi

   

Sydämenpysähdyspotilas voi osua kenen tahansa lääkärin kohdalle niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Elvytys ei ole vain yhden erikoisalan vastuulla vaan kaikkien meidän. Opastusta mahdollisimman tehokkaan avun antamiseen saa nyt uusista suosituksista.

Elvytyksen Käypä hoito -suositus on juuri päivitetty (11 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Elvytysneuvoston, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin asettama työryhmä. Elvytys. Käypä hoito -suositus 3.2.2016. www.kaypahoito.fi). Se perustuu European Resuscitation Councilin (ERC) suositukseen, jota taas on laadittu kansainvälisenä yhteistyönä maailmanlaajuisen elvytysjärjestön toimintana (The International Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR). Systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin perustuvassa suosituksessa näytön asteen arviointiin käytettiin ensimmäistä kertaa GRADE-menetelmää (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) (22 GRADE handbook. http://www.guidelinedevelopment.org/ handbook/. Updated October 2013 (siteerattu 6.3.2015).). Jatkossa kansainvälisten elvytysohjeiden päivitysprosessista tulee entistä dynaamisempi ja jatkuva. ILCOR:ssa työskentelee asiantuntijaryhmiä, joiden jäsenet seuraavat julkaisuja ja laativat uuden systemaattisen katsauksen aina, kun tarvetta ilmenee. Mukana on myös muutama suomalainen.

Elvytyskoulutusta tulisi saada useammin kuin kerran vuodessa.

Nyt päivitetyn suosituksen käyttöönottamiseksi ja toteuttamiseksi ei riitä pelkkä tiedon levittäminen. Elvytystoiminnan laadun parantaminen edellyttää toistuvaa harjoittelua ja myös elvytystulosten seurantaa ja alueellisten ongelmakohtien tunnistamista ja korjaamista. Terveydenhuollon toimipisteiden ja ensihoidon organisaatioiden tulisi aktiivisesti arvioida elvytystilanteitaan, niiden määrää ja lopputulosta, suoritettua koulutusta ja osaamista. Näin varmistutaan siitä, että osaaminen on koko ajan parasta mahdollista.

Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi saada elvytyskoulutusta useammin kuin kerran vuodessa. Yhden vuosittaisen koulutuksen lisäksi suositellaan useita nopeatempoisia lyhyitä koulutustilanteita työpisteessä, jossa sydämenpysähdyspotilasta todennäköisimmin hoidetaan.

Lue myös

Suomen Elvytysneuvosto on yhdessä EMA Group Oy:n kanssa käynnistänyt ERC:n virallisen kurssitoiminnan viime vuonna. Suosituksemme on, että kaksipäiväiselle ALS-kurssille (advenced life support) osallistuisivat määrävuosin kaikki elvytystoiminnan ammattilaiset, siis ensihoidosta, päivystysalueelta ja leikkaussaleista sekä teho-osastoilta ne lääkärit ja hoitajat, jotka säännöllisesti osallistuvat elvytystilanteisiin tai kuuluvat elvytysryhmään. Erityisen suositeltavaa standardoidun kurssin suorittaminen ja oman osaamisensa arvottaminen ja osoittaminen on kaikille elvytyskouluttajille oppilaitoksissa, terveydenhuollon ja pelastuslaitosten toimipisteissä sekä yksityisissä yrityksissä, jotka tarjoavat elvytys- tai ensiapukoulutusta. Kurssiin kuuluu lähtötasotesti sekä loppukoe, jossa on sekä teoriaosa että näyttökoe. Tämän standardoidun kurssin läpäiseminen on tae myös työnantajalle, että opetuksen tavoitteet on saavutettu ja osaaminen päivitetty – ainakin vähäksi aikaa.

ILS-hoitoelvytyskurssi (immediate life support) kestää yhden työpäivän ja se on suunnattu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, erityisesti lääkäreille ja hoitajille perusterveydenhuollossa, yksityisillä lääkäriasemilla sekä sairaalan poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Kurssilla käydään tavoitteellisesti, käytännönläheisesti ja tehokkaasti läpi tavallisimmat elvytystilanteet ja niiden hoito. Myös hoidon rajauksista ja elvytetyn jatkohoidosta keskustellaan. Kurssi sopii hyvin erikoistumisen osaksi kaikille erikoisaloille ja jokaisen lääkärin täydennyskoulutukseen määrävuosin suoritettavana kurssina.

Potilaan selviytyminen paranee vain määrätietoisella toiminnalla, jossa ovat mukana kaikki auttamisen tasot, maallikosta kuntouttamisen suorittavaan ammattilaiseen. Jokainen voi auttaa.

Kirjoittajat
Sanna Hoppu
LT, dosentti, akuuttilääketieteen sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, apulaisylilääkäri
TAYS, Ensihoitokeskus ja tehohoidon vastuualue
sanna.hoppu@pshp.fi
Maaret Castrén
LT, akuuttilääketieteen professori, akuuttilääketieteen sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
HYKS Akuutti ja Helsingin yliopisto sekä Karolinska Institutet
maaret.castren@hus.fi
Kirjallisuutta
1
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Elvytysneuvoston, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin asettama työryhmä. Elvytys. Käypä hoito -suositus 3.2.2016. www.kaypahoito.fi
2
GRADE handbook. http://www.guidelinedevelopment.org/ handbook/. Updated October 2013 (siteerattu 6.3.2015).

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Avi asetti uhkasakon – Nurmeksen yöpäivystys pitää lopettaa

Määräykseen sisältyy 200 000 euron uhkasakko.

Tieteessä
Laihduttamisyritykset kasvattivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen

Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet.

Ajassa
Missä maskisuositus viipyy?

Lääkärit suosittelevat Twitterissä suojaamaan maskilla itseään ja muita koronavirukselta.

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.